RÅDGIVNING DER GØR EN FORSKEL

Det er i samspillet med vores kunder, vi gør den største forskel for kloden og for samfundet. Vi rådgiver om valg og fravalg, der skåner miljøet, skaber lang holdbarhed og understøtter fællesskab og livskvalitet.

Projektet skal ses i sin helhed

De beslutninger, der får størst betydning for projektets bæredygtighed, træffes i de helt indledende faser. Med afsæt i FNs verdensmål gennemfører vi en tidlig screening af projekterne og rådgiver om valg og fravalg, der øger projekternes bæredygtighed.

Holdbarhed er bæredygtighed

Holdbarhed er et nøgleord, når vi taler om bæredygtighed. Hver eneste gang, der etableres ny infrastruktur, medfører det en belastning af vores miljø og klima. Derfor er det afgørende at skabe infrastruktur af høj kvalitet og dermed med lang levetid, samt at sikre effektivt vedligehold, så det ikke bliver nødvendigt at etablere nyt.

Hvis vi fx forlænger en bros levetid med bare et enkelt år, kan vi reducere CO2-emissioner svarende til broens vægt i CO2.

KONTAKT OS

Anette Marqvardsen

Afdelingschef, Miljø, vand og landmåling

+45 52 51 98 55

   

ENGINEERING NET ZERO

I PARTNERSKABER ARBEJDER VI FOR AT UDVIKLE STRATEGIER OG LØSNINGER TIL EN CO2-NEUTRAL FREMTID.

Klimakrisen er den største trussel, som vores klode står over for. Af hensyn til de næste generationer er vi forpligtiget til at gøre, hvad vi kan for at eliminere udledningen af CO2. Og vi skal handle nu! Engineering Net Zero er vores lokale og globale plan for, hvordan vi sammen kan opnå klimaneutralitet.
Læs mere

Strategier og løsninger til mindre CO2-emission

I Danmark, såvel som internationalt, er Atkins dybt engageret i at bidrage til rejsen imod et klimaneutralt samfund. Vi arbejder med strategier og løsninger til mindre CO2-emission, både i anlægsprojekterne og i driften af infrastrukturen.

Vi anvender værktøjer til at beregne CO2-aftryk på materialer, anlæg og hele projekter. Beregningerne muliggør både indledende (screening) beregninger til fx valg af byggeform, materialer eller transport og selve det projekterede projekt. Ligeledes kan vi udarbejde livscykluslusanalyse (LCA) for hele projektets CO2-aftryk.

Byer og infrastruktur skal være tilpasset fremtidens vandmængder

Vand vil i stigende grad påvirke vores samfund, vores infrastruktur og landskabet omkring os. Det kræver omtanke og nytænkning at beskytte de eksisterende anlæg og udvikle vores byer til at håndtere og udnytte de øgede vandmængder.

Vi hjælper med at udføre screeninger af infrastrukturanlæg, by- og naturområder og kyststrækninger for at identificere potentielle oversvømmelsesområder, og vi leverer tværfaglige løsninger på både små og store anlægsprojekter, hvor klimatilpasning er helt afgørende.

SUSTAINABILITY REPORT

I EN VERDEN I HASTIG FORANDRING ER DET NØDVENDIGT AT ÆNDRE MÅDEN, VI HÅNDTERER DE GLOBALE UDFORDRINGER.

Lokalt såvel som internationalt baserer vi vores forretningsstrategier på FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling – og princippet om, at ingen i verden må lades i stikken – ‘leaving no one behind’.
Læs mere

Klimaneutralitet og bæredygtig drift

Vi er bevidste om at agere ansvarligt og bæredygtigt i alle aspekter af virksomhedens drift. Som vidensvirksomhed er vores ressourceforbrug og dermed CO2-aftryk mindre end fx mange produktionsvirksomheder. Men der er naturligvis potentiale til forbedringer og vores CO2-emission er allerede faldet med langt mere end 50 % siden 2007.

På europæisk plan har vi sat et mål om at opnå CO2-neutral drift i 2030. I perioden frem til 2030 vil vi kompensere for den udledning, der endnu ikke er elimineret.

BÆREDYGTIGHED

Læs mere

NYHEDER

Læs mere

OM OS

Læs mere

VORES PROJEKTER

Læs mere