Dalbro over Store Å

Dalbroen, som i dag fører Holstebromotorvejen over Storå mellem Aulum og Holsterbro, består af 2 tvillingebroer.

Som rådgiver for Jorton A/S projekterede Atkins den 290 meter lange dalbro. Opgaven omfattede også projektering af en pladebro på spunsvægge, der fører den krydsende Hodsagervej under motorvejen.

De to broer består hver af to vejbaner og et nødspor. Mellemrummet mellem broerne lader sollyset trænge igennem og giver konstruktionen en lettere fremtræden i landskabet.

På grund af broernes længde blev overbygningen støbt af to omgange. Desuden skulle den ene bro stå tidligere færdig, så den kunne anvendes i anlægsarbejdet for motorvejen.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Jorton A/S
Projektperiode: 2015 – 2018
Partnere: Underrådgiver: Geo
Ydelser: Detailprojektering, projektopfølgning, fagtilsyn, miljøtilsyn, kvalitetssikring.

Foto: Vejdirektoratet