Haderup Omfartsvej

Oktober 2020 åbnede Haderup Omfartsvej. Omfartsvejen sikrer langt mindre trafik igennem Haderup by og giver områdets trafikanter en kortere og hurtigere vej mellem Skive og Herning.

Haderup Omfartsvej forløber vest om Haderup. 5,5 km af den 8 km lange strækning er motortrafikvej anlagt med 2+1 spor med skiftevis to kørebaner i hver retning adskilt med et autoværn. Dette gør det sikrere at foretage overhaling, og samtidigt muligt at etablere en hastighedsbegrænsning på 100 km/t.

Foruden omfartsvejen er der 2 T-kryds og fem bygværker i form af broer og tunneler. Fire af disse er allerede taget i brug: Broerne ved henholdsvis Viborgvej og Hedevej, cykelstitunnelen under omfartsvejen ved Herningvej og tunnelen under omfartsvejen ved Skovvænget.

Atkins har detailprojektet de to vejbroer ved Viborgvej og Hedevej samt landskabsbroen over Røjbæk Ådal og dertil detailprojekteret funderingen for broerne. Herudover har Atkins udført bygherrekontrol med de statiske beregninger i forbindelse med de to tunneler og fagtilsyn med alle bygværkerne i hele byggeperioden.

PROJEKT-FAKTA:
Kunde: Vejdirektoratet
Projektperiode: 2017 – 2020
Ydelser: Broprojektering, rådgivning, geoteknisk rådgivning, bro-afvanding, udbudsmateriale, projektopfølgning, modtagerkontrol, fagtilsyn, kontrol af stilladsarbejder.