København - Ringsted banen

Den nye dobbeltsporede jernbane strækker sig 60 km i landskabet mellem København og Ringsted. Undervejs møder banen den nyetablerede Køge Nord Station, hvor det er muligt at skifte mellem den nye fjernbane og S-banen. København – Ringsted banen er elektrificeret og forberedt for hastigheder op til 250 km/t.

København – Ringsted banen løser op for de massive flaskehalsproblemer, der længe har været på banestrækningen frem imod København. For passagererne betyder det flere tog mellem København og resten af landet, en bedre køreplan, kortere rejsetid og færre forsinkelser.

Atkins har stået i spidsen for konsortiet bestående af Atkins, Vössing, EKJ og Sweco, som har løst det jernbanetekniske rådgiverprojekt.

Mange fagdiscipliner i spil

Sammen med Vössing, EKJ og Sweco har Atkins stået bag optimering af linjeføringen, projektering af krydsende og midlertidige veje samt broer og andre konstruktioner, deriblandt en ny 600 m dobbeltsporet jernbanebro, der krydser motorvejen nær Vallensbæk Sø.

Konsortiet har bl.a. også leveret løsningsforslag til det nye kørestrømsanlæg. Al projekteringsarbejdet er gennemført i 3D med dertilhørende beregninger samt grænseflade- og kollisionskontrol.

Flere steder krydser banen også Køge Bugt Motorvejen, tilstødende rampeanlæg og andre veje. Herudover omfattede projektet:

  • Projektering af fjernbane- og S-baneperronerne
  • Tilslutning til Lille Syd-banen mod Køge og Næstved
  • Et ekstra spor mellem Københavnsvej og Køge Station
  • Tilslutning af den nye bane til Ringsted Station
  • Tilslutning af den nye bane til Vigerslev Station.

Design af broer og andre konstruktioner, København – Ringsted

Udover den jernbanetekniske kontrakt har vi væres rådgiver for joint venture-partnerskabet M J Eriksson A/S og Züblin A/S på totalentreprisen TP40. I den forbindelse står vi bag projektering af 20 broer, 9 faunapassager, 6 støttevægge, 1 pæledæk samt de tilhørende vej- og stianlæg på strækningen.

PROJEKTFAKTA:
Kunde: Banedanmark
Projektperiode: 2011 – 2019
Partnere: EKJ, Sweco og Vössing
Ydelser: Multidisciplinær jernbanerådgivning
Totalentreprise TP40:
Kunde: M J Eriksson A/S
Projektperiode: 2013 – 2016
Partnere: M J Eriksson A/S, Züblin A/S, Orbicon og GEO
Ydelser: Projekt- og projekteringsledelse, økonomistyring, 3D-projektering af bane, broer, veje og stier