Skybrudspark i Scandiagade

Et innovativt skybrudsprojekt i Københavns Sydhavn sikrer beboerne mod vand i kælderen og slår et slag for biodiversiteten med over 120 forskellige planter.

I Scandiagades midterrabat er der nu en rekreativ park, som kan håndtere voldsomme mængder regnvand. 1:1 Landskab har designet byrummet. Atkins har leveret den tekniske rådgivning, og Nueva har bidraget med borgerinddragelse, der har været med til at forme parken.

Otte bassiner til forsinkelse af regnvand

Midterrabatten med smukke gamle træer er forvandlet til et innovativt byrum med otte bassiner, der kan rumme 1500 m3 regnvand. Når det regner, forsinker bassinerne regnvandet, så kloakkerne ikke løber over. Når det er tørt, åbner de op for et væld af aktiviteter.

Den intensive borgerinddragelse giver sig udslag i de otte bassiner med hver deres identitet og rekreative profil. Således er der både en miniature skovlegeplads, en sommerfuglehave, et strandbassin med hængekøje, et bassin med nyttehaver, et bakkelandskab, en stenhave, et bassin inspireret af Sydhavns berømte område Tippen og en indhegnet forsøgshave, hvor naturen får lov til udfolde sig frit uden menneskelig indblanding.

Ovenover bassinerne løber en gangbro i træ med neongule sider, der giver parken en tydelig identitet.

Som underrådgiver til 1:1 Landskab har Atkins bidraget med anlægsteknisk projektering samt byggeledelse og fagtilsyn – herunder bl.a. hydrauliske beregninger for LAR-projektet.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: 1:1 landskab (Slutkunde: Københavns Kommune)
Projektperiode: 2016 – 2019
Ydelser: Anlægsteknisk projektering, byggeledelse, fagtilsyn