Uhre omfartsvej

Vest om Uhre er der etableret en ca. 2 km lang forbindelsesvej, som skal aflaste den daglige trafik i Petersminde og Uhrhøj og videre gennem Vejle by. Vejen er placeret i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinder Vardevej i syd med boligområdet i Uhre mod nord.

SYSTRA (tidligere Atkins Danmark) er totalrådgiver for Vejle Kommune på anlægsprojektet, som nu skal aflaste den daglige trafik i Petersminde og Uhrhøj og videre gennem Vejle by. Anlægsprojektet er et af kommunens største nogensinde. I planlægningen er der lagt særligt vægt på hensynet til naboer, bløde trafikanter og områdets sjældne dyrearter.

Særlige hensyn til områdets natur og dyreliv

Vejen skærer igennem et udfordrende geologisk og typografisk landskab. Af hensyn til området natur og dyreliv bliver der etableret tre unikke og meget æstetiske faunapassager til det rød- og gullistede dyreliv i området. De to af faunapassagerne bliver underføringer. Den sidste bliver en buebro over vejen, som ses på modellen nedenfor.

Som totalrådgiver på projektet har SYSTRA (tidligere Atkins Danmark) stået for detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og byggeledelse for den nye vejstrækning. Udover selve vej og cykelsti har SYSTRA projekteret rabatter, skråningsanlæg, dræn, afvanding, bassiner, rundkørsel, stitunnel, tre faunapassager, en stibro, pullertbelysning langs cykelstien samt belysningsanlæg og støjhegn i rundkørslen. 80.000 m3 overskudsjord bliver indbygget, så det indpasses i landskabet.

M.J. Eriksson er entreprenør på projektet og første del af forbindelsesvejen vest om Uhre forventes færdig sommeren 2023.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Vejle Kommune
Projektperiode: 2019 – 2022
Ydelser: Totalrådgivning
Partnere: Schønherr: GEO, Fredsted Consulting og Schønherr landskabsarkitekter