Uhre omfartsvej

Vest om Uhre kommer snart en 2 km lang forbindelsesvej, som skal aflaste den daglige trafik i Petersminde og Uhrhøj og videre gennem Vejle by. Vejen placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinder Vardevej i syd med boligområdet i Uhre mod nord.

Atkins er totalrådgiver for Vejle Kommune på anlægsprojektet, som skal aflaste den daglige trafik i Petersminde og Uhrhøj og videre gennem Vejle by. Anlægsprojektet bliver et af kommunens største nogensinde. I planlægningen er der lagt særligt vægt på hensynet til naboer, bløde trafikanter og områdets sjældne dyrearter.

Særlige hensyn til områdets natur og dyreliv

Vejen skærer igennem et udfordrende geologisk og typografisk landskab. Af hensyn til området natur og dyreliv bliver der etableret 3 unikke og meget æstetiske faunapassager til det rød- og gullistede dyreliv i området. De to af faunapassagerne bliver underføringer. Den sidste bliver en buebro over vejen, som ses på modellen nedenfor.

Som totalrådgiver på projektet har Atkins stået for detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og byggeledelse for den nye vejstrækning. Udover selve vej og cykelsti har Atkins projekteret rabatter, skråningsanlæg, dræn, afvanding, bassiner, rundkørsel, stitunnel, 3 faunapassager, en stibro, pullertbelysning langs cykelstien samt belysningsanlæg og støjhegn i rundkørslen. 80.000 m3 overskudsjord bliver indbygget, så det indpasses i landskabet.

Anlægsprojektet er ny sat i gang med M.J. Eriksson som entreprenør. Første del af forbindelsesvejen vest om Uhre forventes færdig sommeren 2023.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Vejle Kommune
Projektperiode: 2019 – 2022
Ydelser: Totalrådgivning
Partnere: Schønherr: Landskabsarkitekt Geo: Geotekniske ydelser Fredsted: Belysning