Bier, Bibo
Digitalt // webGIS

Nyudvikling af Centralt BigårdsRegister

Centralt BigårdsRegister (CBR) er en IT-løsning, hvor alle biavlere i Danmark skal registrere deres bigårde, disses geografiske placering, samt antallet af ”bifamilier”. SYSTRA nyudvikler det eksisterende register, så det bliver forenklet og brugervenligt at registrere sine bier.

Læs mere