I PARTNERSKAB MED VORES KUNDER UDVIKLER VI MANGE AF TIDENS VIGTIGSTE INFRASTRUKTURPROJEKTER

Ofte kræver de projekter, vi løser, stor faglig bredde og dybde samt kendskab til den enkelte kundes særlige behov. Derfor løser vi projekterne i tæt dialog med kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Typisk er vores projekter multidisciplinære, hvor flere kompetencer er i spil i forskellige konstellationer. Efter behov gør vi også brug af vores ekstra gear i form af ekspertise fra vores store globale bagland.

Her er et indblik i de markedsområder og services, som vi primært tilbyder vores kunder i Danmark.


MARKEDER

Vi er med fra de helt tidlige strategiske analyser, når fremtidens byer og infrastruktur planlægges – vi opmåler og sikrer rettigheder til arealer og designer byrum, som skaber fællesskab og livskvalitet.

Læs om vores løsninger inden for landmåling og ejendomsrettigheder, byplanlægning, landskabs- og byarkitektur, cyklisme, strategiske analyser, trafikplanlægning og trafikale analyser m.m.

Læs mere

I Atkins leverer vi multidisciplinære transportløsninger såvel som løsninger på enkelte fag – og i alle projektfaser. Læs om vores kernekompetencer inden for jernbaner, metro og letbaner, broer, tunneller, havne, veje, motorveje og stier m.m.

Læs mere

Den grønne omstilling stiller høje krav til udviklingen af fremtidens energisystem, og til hvordan vi håndterer øgede vandmængder.

I Atkins leverer vi tværfaglig rådgivning til projekter med høje krav om stabil og sikker strømforsyning, og vi leverer løsninger til spildevand, dræn, kloakering, klimatilpasning m.m.

Læs mere

Vi arbejder for at passe på vores miljø i gennemførelsen af anlægsprojekter, for den grønne omstilling og for tilpasning af byer og infrastruktur til fremtidens klima.

Læs om vores løsninger inden for VVM og miljøvurdering, håndtering af jord og grundvand, støj og vibrationer, CO2-regnskab, klimatilpasning, afvanding, håndtering af regn- og spildevand m.m.

Læs mere

Vores digitale løsninger er meget alsidige, men har det til fælles, at de letter processer inden for samfundskritiske områder, såsom infrastruktur, klima og mobilitet.

Vi tilbyder systemudvikling, rådgivning om digitalisering samt vores egne it-produkter, som vi tilpasser efter vores kunder konkrete behov.

Læs mere

SERVICES

Vi tilbyder sikkerheds- og risikorelaterede ydelser på tværs af sektorer – hvor fokus frem for alt er på personsikkerhed. Vi leverer assessering, granskning og validering, risikostyringsprocesser, risikovurdering, sikkerhedsledelsessystemer, tekniske pålidelighedsanalyser m.m.

Læs mere

Som bygherrerådgivere er vi bygherrens tætte sparringspartner fra projektets spæde start til endelig realisering.

Læs mere

Uanset om der er tale om større infrastruktur- og anlægsprojekter eller avancerede it-løsninger, så er god projektledelse afgørende for at opnå et optimalt resultat, der lever op til jeres ønsker til tid, økonomi og kvalitet.

Vores projektledere er specialiseret i at lede tværfaglige projekter; fra mindre studier til de helt store anlægsprojekter.

Læs mere

Vi leverer projektering af infrastruktur på tværs af sektorer og fagdiscipliner. Vi modellerer i 3D og designer nye anlæg fra bunden såvel som ændringer af eksisterende infrastruktur.

Læs mere

God byggeledelse er afgørende for udførelsen af ethvert anlægsprojekt. Vores byggeledere kan varetage alle udførelsesaspekter i byggeriet.

Læs mere

Af hensyn til personsikkerhed såvel som samfundsøkonomi er det afgørende altid at være på forkant med vedligehold af infrastruktur. Vi rådgiver om drift, vedligehold og monitorering af infrastruktur på tværs af sektorer.

Læs mere

BÆREDYGTIGHED

Læs mere

NYHEDER

Læs mere

OM OS

Læs mere

VORES PROJEKTER

Læs mere