SOM BYGHERRERÅDGIVER ER VI BYGHERRENS TÆTTE SPARRINGSPARTNER FRA PROJEKTUDVIKLING TIL ENDELIG REALISERING

Godt samarbejde mellem alle parter i projektet – bygherre, bygherrerådgiver, projekterende og entreprenører – er nøglen til succesfulde og effektive projekter – og her spiller bygherrerådgiveren en central rolle. Derfor lægger vores bygherrerådgivere stor vægt på at understøtte et velfungerende samarbejdsklima i projekterne.

Vores bygherrerådgivning bygger på kompetencer fra hele Atkins. Med vores brede vifte af specialiserede rådgivere kan vores kunder have tillid til, at alle opgavens facetter er i sikre hænder – både når det drejer sig om mindre, afgrænsede opgaver og de helt store anlægsprojekter.

Som bygherrerådgiver er vi bygherrens repræsentant i projektet og kan styre økonomi, tid og kvalitet i projektet. Vi hjælper med gennemførelse af udbud og er tæt sparringspartner og rådgiver gennem projekterings- og udførelsesfaserne.

Vi laver risiko- og interessentanalyser og varetager dialog med relevante interessenter, fx grænsefladeprojekter, kommuner, myndigheder, private virksomheder og borgere.

FÅ HJÆLP TIL ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ

En bygherre, offentlig som privat, skal altid sikre, at arbejdsmiljøet indgår i projekteringen af projektet på linje med kriterier som bæredygtighed og økonomi.

Vi kan hjælpe med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø gennem hele projektgennemførelsen. Vi tilbyder arbejdsmiljøkoordinatorer til at løse bygherrens arbejdsmiljøforpligtelse både under projekteringsfasen og efterfølgende i udførelsesfasen af projektet.

Vi rådgiver også om konkret, praktisk overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens formelle regler og vejledninger på området.

Vi tilbyder arbejdsmiljøydelser inden for:

  • Sikkerhedsledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Ulykkesforebyggelse
  • Risikoanalyser
  • Audits ved anlægs- og renoveringsprojekter
  • Udarbejdelse af og/eller assistance med arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt vurdering af farlige stoffer og kemikalier.

Atkins er certificeret efter ISO 45001, og arbejdsmiljø er derfor altid en vigtig parameter i vores arbejde.

KONTAKT OS

Anders Kaas

Afdelingschef, Planlægning & arkitektur, Danmark

+45 26 74 63 54

   

BYGHERRERÅDGIVNING – NYHEDER OG PROJEKTER

Fast forbindelse under Femern Bælt

Med den nye faste forbindelse under Femern Bælt kan togpassagerer se frem til en rejse…

Metrostation

Metrolinjen M3 Cityringen har fået gigantisk betydning for mobiliteten i det centrale København.

Copenhagen Metro Station

27. september 2019 – Københavns nye metrolinje Cityringen eller M3, som den nu hedder, er…