DIGITALE LØSNINGER DER GØR LIVET NEMMERE

I Atkins har vi lang erfaring med systemudvikling, levering af it-produkter og rådgivning til offentlige og private virksomheder. Vores løsninger er meget alsidige, men har det til fælles, at de letter processer inden for samfundskritiske områder, såsom infrastruktur, klima og mobilitet.

Vi arbejder i partnerskab med vores kunder omkring valg af teknologier og metoder, så vi opnår et resultat, der passer præcist til jeres behov. Vi indgår også i strategiske partnerskaber, hvor vi samarbejder om at skabe innovative løsninger inden for bl.a. trafik og byudvikling.

Derudover tilbyder vi vores egne it-produkter, som er kendetegnet ved at være så fleksible, at de nemt kan tilpasses jeres konkrete formål.

KONTAKT OS

Johan Hartnack

Afdelingschef, GIS og Digital

+45 52 51 93 57

   

RÅDGIVNING OG UDVIKLING

Vores erfarne team af it-arkitekter, udviklere og web-designere har tilsammen den ekspertise, der skal til for at levere komplette it-løsninger; herunder softwareudvikling, implementering, test, migrering af data, usability, uddannelse, løbende support, vedligeholdelse og rådgivning.

Kortløsninger til jeres konkrete formål

I Atkins har vi en uafhængig tilgang til teknologivurderinger. Fokus er derfor altid rettet mod den arkitektur og teknologi, der tjener kunden bedst.

Med vores særlige kompetence inden for GIS leverer vi kvalitetsløsninger til forskellige typer kunder og formål. Vi udvikler både simple kortvisningsløsninger, som kan integreres på hjemmesider, og avancerede løsninger med udvikling og opsætning af eksempelvis administration, brugergrænseflader og drift.

Vi har medarbejdere, som er specialiserede inden for design og usability og kan derfor tilpasse GIS til den konkrete kontekst, samtidig med at brugervenligheden er i top.

I vores softwareudvikling har vi altid fokus på:

 • En enkel og vedligeholdelsesvenlig arkitektur
 • Højtydende og stabil platform
 • Basering på åbne standarder, herunder OGC
 • Moderne, standardiserede og udbredte teknologier

Vores it-rådgivning kan omfatte alt fra behovsafklaringer til udarbejdelse af GIS- og digitaliseringsstrategier, hvor vi kan trække på vores brede faglighed.

Ud over den faglige bredde og dybde er vores uvildighed en væsentlig styrke. Vi anbefaler den teknologiske løsning, der bedst afspejler jeres behov og strategiske retningslinjer.

Processen er afgørende for det endelige resultat

Vi er specialister i at få forretning og teknologi til at mødes og kan kommunikere på alle organisatoriske niveauer fra tekniker til topledelse. Vi navigerer nemt i offentlige beslutningsstrukturer, så projektets interesser på bedst mulig måde opnås inden for de politiske rammer.

Vores rådgivning kan bl.a. indbefatte:

 • Behovsafklaring
 • Analyser af arbejdsgange og forretningsprocesser
 • Vurdering og anbefalinger af it-platformen
 • Udbudsrådgivning
 • Markedsundersøgelse
 • Brugertest inden for usability
 • Facilitering af workshops og seminarer
 • Udarbejdelse af strategier og handleplaner
 • Uddannelse

I Atkins har vi meget stor ekspertise i rådgivning og systemudvikling på GIS-området, og vi har lang erfaring fra GIS-projekter, både i Danmark og internationalt.

Vores alsidige team af it-arkitekter, udviklere og web-designere har tilsammen den ekspertise, der skal til for at levere komplette it- og GIS-løsninger; herunder softwareudvikling, implementering, test, migrering af data, usability, uddannelse, løbende support, vedligeholdelse, rådgivning m.m.

Åben dialog om skræddersyede løsninger

I Atkins har vi en innovativ tilgang til GIS, og vi er altid parate til at finde nye anvendelser for teknologien, fx gennem open source. Vi er ikke forpligtet til at anvende én bestemt GIS-platform eller på forhånd fastlagte metoder. Det giver os frie hænder til fuldt og helt at tage udgangspunkt i den enkelte kundes behov og således levere det skræddersyede resultat, der bedst muligt understøtter kundens forretning.

DIGITALE SERVICES

Det er et lovkrav, at statslige myndigheder og styrelser skal aflevere en digital version af deres forvaltningssystemer til Statens Arkiver; for de fleste hvert 5. år. Vi kan hjælpe med at gøre denne proces nem og effektiv, så I kan bruge jeres tid på noget andet.

I Atkins har vi gennem mange år samarbejdet med myndigheder om dannelse af periodevise digitale afleveringsversioner af forvaltningssystemer, både traditionelle ESDH-systemer og specielle fagsystemer. På den baggrund har vi udviklet ArkiverD.

ArkiverD er en proces og værktøjskasse, som kan sikre, at din organisation får afleveret en valideret digital arkivversion af jeres fagsystem eller ESDH-system til Rigsarkivet.

ArkiverD sikrer, at arkivversionen udarbejdes under gældende regler, bestemmelser og i godkendte formater. Vi tager ansvar for at konvertere, kvalitetssikre og dokumentere arkivversionen, og vi varetager korrespondance og teknisk dialog med Rigsarkivet i forbindelse med udarbejdelse af afleveringsversionen.

Her er ArkiverD forklaret på 1,40 minutter

ArkiverD kan anskaffes under SKI’s rammeaftale 02.18

En samlet digital platform der giver overblik over sagsbehandlingen

Med cFlow samles sagsbehandlingen ét sted, hvor medarbejdere nemt kan tilgå og arbejde med deres specifikke sager. Platformen giver et nemt overblik over sagsbehandlingen, både for den individuelle medarbejder og for ansvarlige, administratorer og ledelse.

Således får dine medarbejdere den samme brugeroplevelse og indgang til sagsflowet på tværs af enheder. Det gør det nemt at udføre de daglige opgaver, uanset om de er på kontoret eller på farten.

Hjælper med at organisere, styre og dokumentere din sagsbehandling

cFlow understøtter opsætning af flere forskellige sagsbehandlingsflows i ét og samme system. Her kan processer og sagsbehandlingsaktiviteter opstilles og dokumenteres og ændres løbende for at tilpasse arbejdsgangene til virksomhedens skiftende behov.

Alle arbejdsgange og workflows gemmes i systemet med fuld historik. På den måde kan både nuværende, men også tidligere arbejdsgange hurtigt dokumenteres.

cFlow kan anskaffes under SKI’s rammeaftale 02.18

Datasætkataloget er en effektiv løsning til at etablere overblik, styring og adgang til data

I mange offentlige styrelser og institutioner indsamles mængder af data i forskellige systemer med forskelligt formål – alt sammen data, der opfylder et forretningsmæssigt formål. Men værdien øges, hvis data fra de forskellige løsninger er tilgængelige, kan sammenstilles og udstilles på tværs og dermed understøtte nye behov.

Datasættenes værdi øges ved at gøre dem tilgængelige inden for en organisation på tværs af organisationer (eksterne) og til offentlig anvendelse. En forudsætning er, at data er beskrevet (metadata), og at de tilgængelige.

Vores proces og værktøjskasse gør dette muligt gennem etablering af en Datasæt Portal – Enterprise Metadata Management.

Datasætkataloget kan anskaffes under SKI’s rammeaftale 02.18

SÅDAN AFLEVERER DIN ORGANISATION NEMT TIL RIGSARKIVET

SKI-LEVERANDØR

ATKINS ER LEVERANDØR PÅ SKI-RAMMEAFTALERNE:

02.06 STANDARDSOFTWARE
02.18 IT-LØSNINGER OG -PROJEKTER
02.17 IT-KONSULENTER

Læs mere

DIGITALE LØSNINGER – NYHEDER OG PROJEKTER

3D model af oversvømmelseskort

SYSTRA har i samarbejde med CBMC Group udviklet Dynamic2D servicen, som er en dynamisk simulering af oversvømmelser i 2D. Dynamic2D kan simulere oversvømmelser, der skyldes nedbør samt stormflod.

Læs mere >

jordklode med by og grønt landskab

30. oktober 2023 – Igen i år kan du møde os på årets Kortdage til en snak om fremtidens digitale løsninger, når Geoforum samler hele GIS- og geobranchen i Odense den 1. og 2. november

Læs mere >

Rush Hour Traffic

3. juni 2022 – Til Vejdirektoratet har Atkins leveret en ny fleksibel og konfigurerbar udbudsportal….

Læs mere >