VEDLIGEHOLDELSE AF TRANSPORTINFRASTRUKTUREN ER AFGØRENDE FOR AT BEVARE ET VELFUNGERENDE SAMFUND

Med den rette og rettidige vedligehold er det muligt at forlænget levetiden for broer, tunneller, baner og veje til gavn for vores miljø og samfundsøkonomi. Vi rådgiver om drift, vedligehold og monitorering af de forskellige typer af infrastruktur.

KONTAKT OS

Frederik Birkedal Wagner

Afdelingschef, Broer og Konstruktioner

+45 52 51 97 05

   

EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING OG REPARATIONER

Uforudsete og dyre reparationer kan undgås, hvis konstruktioner og bygværker bliver systematisk efterset og vedligeholdt. Vi hjælper med eftersyn, tilstandsvurdering og reparationer af broer, tunneler, rensningsanlæg og større betonkonstruktioner.

Vi planlægger og udarbejder færdige koncepter til systematisk styring af aktiviteter til drift og vedligehold for at sikre en optimal udnyttelse af driftsbudgetter – eksempelvis for broer, parkeringshuse og altaner. Koncepterne hjælper til, at større reparationer planlægges og indarbejdes i god tid, før arbejdet skal udføres.

I hovedtræk tilbyder vi typisk følgende aktiviteter:

  • Løbende eftersyn
  • General- og særeftersyn
  • Prioritering og planlægning af fremtidigt vedligehold og reparation
  • Bæreevnevurdering af eksisterende bygværker
  • Udarbejdelse af driftsbudgetter
  • Udarbejdelse af reparationsprojekter
  • Instruktion af bygherrens drifts- og vedligeholdelsespersonale.

DIGITAL OVERVÅGNING AF INFRASTRUKTUR

Digital Image Correlation (DIC) er et særdeles pålideligt, tids- og kosteffektivt præcisionsværktøj til målinger af strukturelle deformationer i broer. Teknikken, der er udviklet i Atkins, kan bruges uafhængigt af konstruktionens størrelse og materiale.

Modsat traditionelle overvågningsmetoder kræver DIC-systemet ingen overfladekontakt med den overvågede konstruktionsdel, som derfor kan overvåges på afstand. Teknikken fungerer ved hjælp af mønstergenkendelse og image correlation algoritmer. De beregner selv meget små pixel-bevægelser i billeder af konstruktionsdelen og omsætter dem til bevægelser, deformationer, spændinger eller kræfter inde i konstruktionen.

Se mere om Digital Image Correlation i denne film fra anvendelsen af DIC på Storebæltsbroen.

DIGITAL ASSET MANAGEMENT

Et digitalt overblik og indsigt i infrastruktur skaber langt bedre muligheder for rettidigt vedligehold. Et godt eksempel er Vejdirektoratets nye digitale asset management system, som skal sikre overblikket over broer, bygværker og vejbelægninger. Systemet vil kunne styrke planlægningsprocesser, fx hvornår Vejdirektoratet skal udskifte asfalt på den optimale måde i forhold til trafikanter, økonomi og vejens levetid.

Deighton med Atkins som rådgiver leverer løsningen, der bygger på Deightons avancerede asset management platform, dTIMS. Vi står for at sikre konfigureringen af systemet til Vejdirektoratets behov.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD – NYHEDER OG PROJEKTER

Asset management-systemer til registrering og vedligeholdelse af Vejdirektoratets værdier

For Vejdirektoratet udvikler og implementerer vi flere GIS-baseret asset management-systemer. Systemerne sætter Vejdirektoratet i stand…

Læs mere >

Nyheder og indblik

6. december 2019 –  Med en ny rammeaftale er Atkins med til at sikre, at…

Læs mere >

Drift og vedligehold

6. november 2019 – Med den banebrydende Digital Image Correlation teknik kan man overvåge den…

Læs mere >