FORSYNING

Energiforsyning

Overalt hvor der er mennesker, er der brug for stabil strømforsyning – til vores boliger, virksomheder, belysning af veje, bilens ladestander, byens letbanen m.m.

Vi hjælper kommuner, styrelser og forsyningsselskaber med projekter, der stille høje krav til sikker distribution og transmission af energi – og vi rådgiver inden for alle aspekter af energiforsyning.

Komplette løsninger

Vi har et bredt team af fagspecialister og rådgivere, som kan assistere gennem hele projektet – med bygherrerådgivning, projektmodning, projektering, test og simulering, landmåling, arbejdsmiljøkoordinering, VVM, ledningsomlægning, den arkitektoniske integration af anlæg m.m. På den måde sikrer vi, at I som kunde får en komplet løsning, tilpasset det omgivende bymiljø og brugernes behov.

Endvidere har vi et meget stort internationalt bagland af energieksperter og rådgiver, som vi efter behov inddrager i løsningen af de lokale, danske projekter.

Spildvandsbehandling

Vores miljø er udfordret af øgede regnmængder, der belaster vores afløbssystemer og anlæg.

I Atkins har vi et team af forskellige højt specialiserede fagpersoner, der designer løsninger til håndtering af vand og spildevand. Vi bidrager til forsyningsprojekter, infrastrukturløsninger på vej og bane, kommunale projekter samt løsninger for private udviklere.

Vi har stor erfaring med forskellige typer af konstruktioner til håndtering af både regn- og spildevand, herunder:

  • Hydraulisk modellering
  • Afstrømning af overfladearealer
  • Kloaksanering/-separering
  • Regnvandsbassiner
  • Underjordiske bassiner og bygværker
  • LAR
  • Klimatilpasning og hydraulisk landskab

KONTAKT OS

Rune Manique

Afdelingschef, Power

+45 52 51 97 77

   

Anette Marqvardsen

Afdelingschef, Miljø, vand og landmåling

+45 52 51 98 55

   

FORSYNING – NYHEDER OG PROJEKTER

Natyrpark Amager_web

Syv nye samlingssteder skal give mulighed for flere natur- og friluftsaktiviteter i Naturpark Amager. De…

Læs mere >

Ringvej Syd

Om få år vil Horsens midtby være sikret mod oversvømmelser fra Horsens Fjord. Som totalrådgiver…

Læs mere >

Vertical axis wind turbines generator farm for renewable sustainable and alternative energy production along coast baltic sea near Denmark. Eco power, ecology.

8. april 2021 – Over påsken har Danmark fået sin første havplan, som nu er…

Læs mere >