DESIGN OG PROJEKTERING AF ALLE TYPER ANLÆG

Vi leverer digital projektering af infrastruktur på tværs af sektorer og fagdiscipliner. Vi modellerer i 3D, tilbyder 3D-visaliseringer og designer nye anlæg fra bunden såvel som ændringer af eksisterende infrastruktur.

Projekteringsledelse

Vores projekteringsledere, fagledere og engineering managers har det store fagligt overblik, som det kræver at sikre, at vores leverancer lever op til vores kunders krav og forventninger. Vi leverer ydelser inden for mange fagdiscipliner og udvikler derfor løbende projekteringsledere til at varetage ledelsen af fagteams og faglige leverancer.

På større tværfaglige projekter er vores engineering managers en central funktion i forhold til at koordinere og sikre en samlet leverance i henhold til kundernes ønsker.

PROJEKTERING – NYHEDER OG PROJEKTER

Ringvej Syd

Om få år vil Horsens midtby være sikret mod oversvømmelser fra Horsens Fjord. Som totalrådgiver…

LilleStrom

Lillestrøm Station er et travlt trafikknudepunkt med adgang til lufthavnstog, regionaltog og lokaltog samt busterminal….

Ballerup Banegårdsplads

Banegårdspladsen ved Ballerup Station blev etableret som en busterminal i slutfirserne. Nu er den omdannet…