FOR OS HANDLER SIKKERHED OG RISIKOSTYRING FREM FOR ALT OM AT ØGE PERSONSIKKERHED

Vi leverer sikkerheds- og risikorelaterede ydelser på tværs af sektorer – til transportområdet, herunder jernbane, metro, letbane, luftfart og selvkørende trafik – samt til it- og sundhedssektoren.

KONTAKT OS

Dorte Wang

Afdelingschef, Risk Management

+45 52 51 91 52

   

Som uafhængig assessor foretager vi en objektiv undersøgelse af, om sikkerheden i et projekt er håndteret forsvarligt og lever op til myndighedernes krav. Det kan eksempelvis være i forbindelse med ændringer i jernbaneinfrastruktur eller førerløse / selvkørende køretøjer i trafikken.

Som assessor (AsBo) på jernbaneprojekter er vores granskning baseret på Common Safety Methods (CSM). Vi tilpasser vores assessering til de konkrete projekter og baserer altid indsatsen på de relevante myndighedskrav og standarder.

Ofte stiller myndigheder krav om, at tekniske systemer overholder et større antal normer, standarder, forordninger og tekniske meddelelser både mht. sikkerhed og funktionalitet af systemet.

At have overblikket over alle disse krav og gennemskue, hvad de reelt indebærer for det konkrete projekt, kræver specialister, der kan foretage en dybdegående uafhængig teknisk gennemgang og granskning af systemdokumentation.

Vores godkendte validatorer leverer teknisk validering af tekniske systemer, fx sikringsanlæg til jernbaner. Derudover kan vi gennemføre verifikation af forskellige tekniske systemers sikkerhedsniveauer (software og hardware).

Risikostyring handler om den formelt strukturerede styring af sikkerhedsrelateret risiko frem mod projektrealisering. Målet er at styrke projektets risikoprofil og sikre en eventuel myndighedsgodkendelse før implementering.

Vi yder risikostyring i alle projektfaser og har indgående kendskab til CSM (Common Safety Methods). Således kan vi stå for alle de aktiviteter, der udgør en formel risikostyring, herunder:

 • Planlægning af sikkerhedsaktiviteter
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af systemdefinition
 • Vurdering af specifikke og generelle systemrisici
 • Løbende konfigurationsstyring af systemet fra koncept, over detaljeret design til udførsel (as-built) samt dokumentation af processen
 • Safety Cases i overensstemmelse med myndighedskrav
 • Myndighedsbehandling og myndighedsrådgivning
 • Audit/granskning af risikostyringen.

I Atkins bistår vi med alle typer af specifikke risikoanalyser tilpasset det enkelte projekt og de relaterede myndighedskrav. Vi tilbyder fuldt integrerede analyser, der vurderer alle relevante tekniske, menneskelige og organisatoriske komponenter i systemet.

Fokus for vores analyser er en vurdering af et systems sikkerhedsniveau samt etablering af teknisk og økonomisk relevante strategier for risikoreduktion og forbedring af sikkerhedsniveauer.

Vi leverer alle typer af analyser lige fra simple (kvalitative) til komplekst modellerede (kvantitative) analyser.

Sikkerhedsledelsessystemet repræsenterer de formelle processer og aktiviteter, der understøtter ledelsens mulighed for at sikre og kontinuerligt forbedre sikkerhedsniveauet i de leverede ydelser.

Vi rådgiver om alle aspekter af etablering, vedligeholdelse og udvikling af effektive sikkerhedsledelsessystemer (SMS). Herunder tilbyder vi assistance i forbindelse med:

 • Udvikling af sikkerhedsledelsessystemet
 • Design af specifikke elementer af systemet
 • Uddannelse af nøglepersoner
 • Implementering og arbejde med sikkerhedskulturen
 • Audit af effektiviteten i sikkerhedsledelsessystemet
 • Assistance i forbindelse med myndighedsbehandling.

Vi har stor erfaring med at udføre analyser af pålidelighed, tilgængelighed og vedligeholdelse (Reliability, Availability & Maintainability (RAM)) i overensstemmelse med relevante standarder; herunder EN 50 126.

Vi udarbejder også relevante RAM-krav i de tidlige faser af projektet.

Det er ofte en fordel at være fysisk til stede for at få en dybere forståelse af risikostyring og sikkerhedsledelse på jernbanen. Derfor tilbyder vi at tage vores kunders medarbejdere med på opgaver med henblik på reel oplæring.

Herudover tilbyder vi skræddersyede uddannelsesforløb inden for alle aspekter af risikostyring og sikkerhedsledelse, bl.a.:

 • Risikoanalyse/-vurdering (med fokus på tekniske, menneskelige og organisatoriske elementer)
 • Specifikke elementer i sikkerhedsledelsessystemet (praktisk sikkerhedsledelse, bl.a. sikkerhedskultur)
 • Audit af risikostyringsprocessen (fx i overensstemmelse med Common Safety Methods – CSM)
 • Fortolkning og anvendelse af lovgivning og standarder (fx Common Safety Methods – CSM).

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING – NYHEDER OG PROJEKTER

Sikringsteknisk validering

3. august 2021 – Vi er stolte af at være tildelt en ny 3-årig rammeaftale…

København - Ringsted banen

Den nye dobbeltsporede jernbane strækker sig 60 km i landskabet mellem København og Ringsted. Undervejs…

Pressebillede 1_Rasmus Degnbol

10. maj 2021 – Nu og tre måneder frem kan studerende og ansatte på DTU…