Category:

3. juni 2022 –

Som forventet var 2021 et transformationsår for Atkins Danmark A/S, hvor vi lykkedes med vores strategiske mål om at udvide vores kundeportefølje inden for infrastruktur og forsyning. Vi er stolte af, at vi kommer ud af året med overskud, selvom transformationen kostede på omsætningen.

Regnskabsåret 2021 bød på faldende omsætning i forhold til 2020 for Atkins Danmark A/S. Vi nåede i regnskabsåret en nettoomsætning på DKK 323 mio. (2020: DKK 362 mio.). Den faldende omsætning skyldes blandt andet en forventet lavere aktivitet i opgaver for Banedanmark. Det danske regnskab er også påvirket af, at vores svenske kolleger i vores koncernstruktur formelt set udgør et datterselskab til Atkins Danmark. I Sverige har pandemien forårsaget et hårdt år og grundet selskabsstrukturen, smitter det af på vores samlede resultat.

I praksis siger det svenske resultat dog ikke noget om vores performance her i Atkins Danmark, og vi forventer positiv vækst igen allerede i 2022.

Styrket nøgleposition og udvidet portefølje

Vi er godt i gang med 2022 og ser optimistisk på fremtiden, som byder på flere større igangværende projekter; blandt andet signalprogrammet, Femern-forbindelsen, Øresundsmotorvejen og Ny Kastrup Lufthavn Station. Derudover har vi netop vundet både Ny bane Vestfyn og udvidelsen af Hillerødmotorvejen, som er to projekter, vi glæder os meget over at være en del af.

Udover arbejdet med gennemførelse og projektering af de større infrastrukturprojekter, har vi i 2021 udvidet porteføljen med tilgang og gennemførelse af et stigende antal projekter, hvor kompetencer inden for digitalisering, bæredygtighed og klima spiller en væsentlig rolle: F.eks. en trafikdataløsning til Frederiksberg Forsyning, GIS-baseret asset management-system, et interaktivt online trafikkort til Vejdirektoratet og en digital havplan for Søfartsstyrelsen.

– Det er rigtig positivt, at vores strategi om at bevare vores nøgleposition på baneområdet og samtidig udvide vores porteføljer af forsynings- og vejprojekter og hos kommunerne ser ud til at lykkes. Det betyder også, at vi har stort fokus på rekruttering, for vi får brug for flere dygtige kolleger til at løse de mange spændende projekter og til at hjælpe os videre i vores udvikling, siger adm. direktør i Atkins Danmark Eva Rindom.

Høj kundetilfredshed

Vi er lykkes med at fastholde en flot samlet kundetilfredshed på hele 8,7 på en 10-skala (2020: 8,5) til trods for, at vi har haft begrænsede muligheder for at møde vores kunder fysisk på grund af coronapandemien.

– Den flotte kundetilfredshed skyldes først og fremmest vores dygtige kolleger og samarbejdspartnere, som hver dag gør en kæmpe indsats for vores kunder, siger Eva Rindom.

2022: Fortsat fokus på fleksibilitet, digitalisering og bæredygtighed

Vi har i 2021 haft fokus på at udvikle vores arbejdsplads efter en fleksibel model, hvor vi kan fortsætte med delvist hjemmearbejde, selv efter coronarestriktionerne frafaldt.

I 2022 arbejder vi videre med den fleksible arbejdsplads, og vi er på kontoret i Ørestad i april rykket til nye rammer, som er tilpasset en fleksibel og hybrid organisation, hvor både fællesskab og fordybelse er i centrum.

Coronapandemien i 2021 muliggjorde ikke studieture og samme omfang af fysiske kurser, men vi er alligevel lykkedes med at afvikle ca. 30 interne kurser/uddannelsesforløb, hertil har vi deltaget digitalt på en række eksterne kurser, messer og konferencer. Som en del af vores strategi har vi fokus på, at vi alle i 2022 fortsat skal videreudvikle vores kompetencer inden for digitalisering og bæredygtighed.