Category:
Annelise Zidi

Den 5. august 2021 –

I Atkins udvikler vi vores arbejdsplads ud fra forståelsen af, at vi alle er hele mennesker med hver vores behov og præferencer. Derfor handler fleksibilitet i Atkins om at give indflydelse på rammerne for vores arbejdsliv.

Her fortæller HR-direktør i Atkins Danmark, Annelise Zidi, om udviklingen af den fleksible arbejdsplads i Atkins.

Hvorfor er fleksibilitet så vigtigt netop nu?

Vi har lært rigtig meget af corona-nedlukningen, og en af tingene er, at mange faktisk var rigtig glade for den fleksibilitet, som hjemmearbejde gav, og af mange forskellige årsager. For nogle betød det markant mindre transporttid, for andre gav det mere arbejdsro, mere tid med familien eller noget helt fjerde. Vi blev endnu engang mindet om, hvor forskellige behov vi har, og hvor vigtigt det er, at vi skaber en arbejdsplads, hvor alle kan trives.

Hvad handler fleksibilitet i Atkins om helt konkret?

Vi arbejder med fleksibilitet på 4 forskellige områder; arbejdstid, arbejdssted, lønpakke og kontorpladser. Nogle af områderne er ikke nye, mens andre stadig er under udvikling.

1: Arbejdstid:
Vi har fix-fleks aftaler, som giver indflydelse på, hvilke tidspunkter på dagen man arbejder, og så laver vi også aftaler om nedsat tid – enten permanent eller i perioder. Formålet er, at vi alle skal have arbejds- og privatliv til at hænge sammen.

Vi gennemgår alle forskellige livsfaser, og i Atkins skal der være mulighed for at finde en god balance, uanset hvor i livet man står.

2: Arbejdssted:
Med vores nye politik om hjemmearbejde, får vi alle mulighed for større indflydelse på, hvor vi bedst løser vores opgaver, og mange af os sætter pris på afvekslingen mellem at være sammen med kollegerne på kontoret visse dage og kunne slippe for transport og fordybe sig derhjemme andre dage.

Derudover kan fleksibilitet ift. arbejdssted også handle om mobilitet mellem vores kontorer, hvilket vi har mange gode eksempler på.

3: Lønpakke:
I 2020 indførte vi en ny medarbejderportal over personalegoder og rabataftaler for at udvide og synliggøre udvalget af bruttolønsordninger, medarbejdergoder og pensionsindbetalingsmuligheder. Vi har alle meget forskellige ønsker. Det er forskelligt, om man synes massageordning, en ny telefon eller et togkort er værdifuldt. Det prøver vi at imødekomme.

4: Kontorplads:
Vores måde at arbejde på er under forandring, særligt på grund af det øgede digitale samarbejde, som bl.a. betyder flere Teams-møder. Det skal vores fysiske rammer understøtte. Dét at komme på kontoret, handler ikke blot om at arbejde fra sit skrivebord, men også om at bruge den fysiske tilstedeværelse til at styrke fællesskabet, videndelingen og samarbejdet. Derfor kommer vi til at indføre en model for fleksible pladser i en indretning, som tager højde for både det digitale og fysiske samarbejde.

Det er dog vigtigt at understrege, at denne model ikke skærer alle over én kam. Vi ved, at der kolleger med særlige behov i forhold pladser og udstyr, og kolleger, som kommer på kontoret hver dag, og dem skal vi naturligvis imødekomme. Derfor bliver inddragelse et vigtigt element, når vi skal planlægge, hvordan vores nye indretning skal udformes.

Hvad er næste skridt?

Efter at restriktionerne nu er udfaset er vores nye politik for hjemmearbejde trådt i kraft. I løbet af efteråret evaluerer vi et pilotprojekt om fleksible pladser. Derudover lærer vi fortsat af erfaringerne med det hybride samarbejde, for nu er det os, og ikke restriktionerne, som sætter rammerne!

Læs mere om job og karriere i Atkins