Category:

1. juni 2021 –

Atkins Danmark A/S kom ud af regnskabsåret 2020 med et flot resultat, på trods af den skygge corona kunne have sat over markedet. Året var præget af stor fleksibilitet blandt kunder og medarbejdere – og fart over den bæredygtige udvikling af virksomheden.

Atkins Danmark A/S nåede i regnskabsåret 2020 en nettoomsætning på 372 mio. kr. (2019: 350 mio. kr.). Resultatet før skat blev et overskud på 20 mio. kr. (2019: 16 mio. kr.).

”Vi har opnået vækst på både top- og bundlinje. Det kan vi godt være stolte af,” udtaler adm. direktør Eva Rindom.

Ved begyndelsen af 2020 lukkede Atkins Danmark sin forretningsenhed inden for Olie & Gas, hvilket har påvirket omsætning og resultat for året negativt. Energi- og forsyningsmarkedet repræsenterer dog fortsat et meget vigtigt marked for Atkins Danmark, og virksomheden er i 2020 lykkedes med flere nye projekter for forsyningskunder.

Corona har vist nye veje

Da landet lukkede ned i april 2020, fortsatte Atkins’ projekter stort set upåvirket.

”Vi kom igennem året langt bedre, end vi turde håbe på i marts. Det kan vi i høj grad takke vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere for. Alle har vist stor omstillingsparathed og ønske om at nå vores fælles mål,” siger Eva Rindom.

”Perioden har vist, at vi er en organisation med stor fleksibilitet og digital modenhed. På trods af omstændighederne har vi formået at fortsætte vores strategiske udvikling og fået sat ekstra skub i nye og mere effektive digitale samarbejdsformer.”

Blandt de projekter, der prægede året, kan nævnes Banedanmarks Signalprogram, bygherrerådgivning til Femern A/S omkring den kommende jernbane via Femernforbindelsen, ombygning af signalanlægget i forbindelse med udvidelsen af Oslo Centralstation for Bane NOR, samt Danmarks nye digitale havplan, som Atkins Danmark har udviklet for Søfartsstyrelsen.

Målsætninger om bæredygtighed og mangfoldighed

Året satte også turbo under Atkins Danmarks rejse imod at øge kompetencer og rådgivning om bæredygtig design og indsatsen for at blive en endnu mere mangfoldig og fleksibel arbejdsplads.

Bæredygtighed og i særdeleshed klimaområdet, udgør et vigtigt udviklingsområde både i virksomhedens projekter, rådgivning og drift.

På europæisk plan har Atkins sat et mål om at opnå CO2-neutral drift i 2030. I perioden frem til 2030 vil virksomheden kompensere for den udledning, der endnu ikke har elimineret. Siden 2006 er Atkins Danmarks CO2-emission faldet med over 50 %.