Category:
Illustration af København Syd

17. januar 2023 –

Tre hold er blevet prækvalificeret til konkurrencen om at udvikle det travle stationsområde København Syd, og Atkins er som underrådgiver til C.F. Møller Architects sammen med 1:1 Landskab og arki_lab blandt finalisterne.

Som led i den samlede udvikling af området ved København Syd ønsker Metroselskabet I/S at byudvikle arealet over metrostationen på den nordlige side af baneterrænet. Arealet kan med sin unikke stationsnære beliggenhed blive et attraktivt blandet bolig- og erhvervsområde med arbejdspladser, boliger, butikker, levende byrum, nemme adgangsforhold og god cykelparkering. Området skal bidrage positivt til Valby som helhed, understøtte stationen og skabe mere byliv og tryghed i området.

– Det er et utrolig spændende projekt, da København Syd er et af Danmarks største trafikale knudepunkter, der nu skal udformes i en helhedsplan. Atkins Danmark kommer primært til at arbejde med trafikale analyser og vurdering af støjforhold, som er helt centrale parametre i en god helhedsplan. Vores engelske Atkins-kollegaer skal blandt andet bidrage med deres ingeniørkompetencer inden for højhusbyggeri, siger Anders Kaas, afdelingschef i Planlægning & Arkitektur i Atkins Danmark.

Et område under konstant udvikling

I alt 15 hold ansøgte om at blive prækvalificeret til at komme med deres bud på en helhedsplan for udviklingen ved København Syd.

– Jeg ser frem til at samarbejde med de dygtige og kompetente teams om helhedsplanerne. Hele udviklingsarealet har en unik placering i forhold til effektiv kollektiv transport, og mange mennesker kommer til at arbejde, bo og færdes ved København Syd. Det giver potentiale for at skabe et attraktivt og klimavenligt byområde med et trygt og levende byliv, som kan udvikle både Valby og København positivt, siger Carsten Riis, administrerende direktør i Metroselskabet I/S i en pressemeddelelse.

Valby har de senere år undergået en stor udvikling, hvor nye erhverv- og boligområder er udviklet på ældre industriejendomme. Det næste store skridt i den infrastrukturelle udvikling af Valby er etableringen af den nye station København Syd (den nuværende Ny Ellebjerg Station). Når metrolinjen M4 Sydhavn åbner i 2024, bliver København Syd én af Danmarks største stationer og hovedstadens nye trafikknudepunkt. Stationen vil blive serviceret af både metro, 3 s-toglinjer, fjern- og regionaltog samt på sigt også internationale togforbindelser.

Vi ser frem til samarbejdet med alle parter i den videre proces.

De tre prækvalificerede hold er:
  • C.F. Møller Architects med 1:1 Landskab, arki_lab og Atkins
  • Cobe med Arup, Urban Creators, 103, Absalon & Co og Metropolitan Metaculture
  • Holscher Nordberg med Adept, Lytt, MOE og Realise.

15 hold i alt deltog i konkurrencen om at blive prækvalificeret.

Illustration: Metroselskabet