Category:
Jernbane og motorvej

16. maj 2022 –

Atkins er valgt som totalrådgiver med NIRAS som underrådgiver, når Vejdirektoratet sammen med Banedanmark anlægger en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart.

Fra Odense Vest til Kauslunde anlægges den nye dobbeltsporede og elektrificerede jernbane, som bliver ca. 35 km lang og får en mere direkte linjeføring, end den nuværende jernbaneforbindelse over Vestfyn.

Den nye jernbane gør det samtidig muligt at køre med op til 250 km/t med persontog, hvilket betyder, at togpassagerer fremover kan rejse hurtigere tværs over den vestlige del af Fyn.

Ønsket om en kortere rejsetid er en del af den såkaldte timemodel, som indeholder en vision om, at det skal være muligt at rejse mellem Odense og Aarhus på en time.

I Atkins glæder vi os meget til at bidrage til dette store projekt i samarbejde med NIRAS.

– Vi er meget glade for at være blevet tildelt opgaven sammen med NIRAS om at rådgive anlæggelsen af den nye jernbane over Vestfyn. Det er dejligt at kunne bringe den viden i spil, som vi blandt andet har fra vores rolle som rådgiver på anlæggelsen af den nye dobbeltsporede jernbane mellem København-Ringsted og fra vores aktiviteter inden for digital og bæredygtig udvikling, siger Eva Rindom, adm. direktør i Atkins Danmark.

Fælles transportkorridor

Ved at samle motorvej og jernbane i en fælles transportkorridor begrænses støj, barriereeffekter og landskabspåvirkning mest muligt. Den nye jernbane vil samtidig lette presset på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik på den eksisterende strækning.

Atkins står for projekteringen af jernbane og de skærende veje.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark. Derudover er Energinet anlægsmyndighed for omlægning af en eksisterende naturgasledning på strækningen.

Det samlede anlægsprojekt budgetteres til 4,9 mia. kr.

Den nye jernbane forventes at kunne tages i brug ultimo 2028.