Category:

23. december 2019 –

Femern A/S har valgt Atkins Danmark A/S som jernbaneteknisk rådgiver på den faste Femern Bælt- forbindelse.

Nu har Femern A/S fundet sin daglige rådgiver på de jernbanetekniske anlæg på Femern Bælt-forbindelsen. Efter en udbudsrunde er valget faldet på Atkins Danmark A/S, og de to parter har netop underskrevet en rammeaftale med opstart 1. januar 2020. Direktør for Business Development i Atkins, Eli Skop, siger om den vundne kontrakt:

”Vi glæder os i Atkins fantastisk meget til at stille vores stærke jernbanetekniske kompetencer til rådighed for Femern A/S. Den faste forbindelse er det største anlægsprojekt i Danmark og samtidig et projekt, som virkelig kommer til at betyde noget for danskerne ved at forbinde Danmark bedre med resten af Europa. I forvejen har Atkins i årtier været rådgiver på en række af de største baneprojekter i Danmark, senest den nye bane København-Ringsted og Metro Cityringen og aktuelt på Signalprogrammet, og denne massive erfaring vil naturligvis blive bragt ind i arbejdet på Femern.”

Fermern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden rummer to tunnelrør med tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.

Aftalen mellem Femern A/S og Atkins omfatter rådgivningsopgaver inden for forberedelse af grundlæggende design af jernbanearbejder; forberedelse og afslutning af udbudsprocesser; gennemgang af detaljeret design og overvågning af arbejdet med at bygge jernbanen; test- og idriftsættelsesprocesser; samt definering og styring af tekniske grænseflader.

Som underrådgiver på projektet har Atkins inddraget den tyske virksomhed GAUFF, der vil varetage grænsefladerne med den tyske del af jernbanen samt myndighedsbehandling i Tyskland.

Rammeaftalens periode er 8 år med mulighed for forlængelse i tre gange to år.