Category:
Metro i København

31. januar 2022 –

Atkins har som én ud af fire virksomheder vundet to store 8-årige rammeaftaler på henholdsvis transportsystemer og baneteknik samt civil works. Der er tale om rammeaftaler med rammer på op til 400 mio. kr. på civil works og 300 mio. kr. for transportsystemer og baneteknik.

Atkins har også tidligere haft tilsvarende rammeaftaler med Metroselskabet, og vi ser nu frem til at udbygge samarbejdet yderligere.

– Vi glæder os til, at vi kan bygge videre på vores årelange og gode samarbejde med Metroselskabet, som hidtil blandt andet har inkluderet Cityringen og aktuelt udvidelse af Control Maintenance Centret i Ørestad, siger Johan Stranddorf, direktør for Engineering i Atkins Danmark.

Med på aftalerne har Atkins PLH-arkitekter og på rammeaftalen på civil works også GEO. Begge firmaer har ligesom Atkins i væsentligt omfang arbejdet for Metroselskabet tidligere. Derudover har vi vores internationale kolleger repræsenteret i aftalerne. På denne måde kan vi sammen med Metroselskabet og Hovedstadens Letbane drage nytte af vores international viden og erfaringer, når opgaverne skal løses.

Rammeaftalerne inkluderer mange mulige discipliner og var i udbuddet opdelt i hhv. 18 fagområder for transportsystemer og baneteknik og 13 fagområder for civil works og opgaverne kan ligge indenfor udvikling, projektering og andre ydelser for igangværende eller kommende af metro- og/eller letbaneprojekter og vedligeholdelse af udførte metro- og/eller letbaneprojekter.

– Udvikling af og rådgivning i forbindelse med transportsystemer og baneteknik, samt de konstruktioner som danner ramme og fundament for deres virke, er kernen i vores og vores partneres ekspertise. Vi ser frem til at bidrage til, at vi også fremover kan sikre en hurtig, bæredygtig og sikker måde at transportere sig rundt på i København, siger Johan Stranddorf.