Category:
Togskinner gennem grønt område.

21. april 2023 –

I Infrastrukturplan 2035 er 330 millioner kroner øremærket indkøb af fire batteritog og etablering af ladeinfrastruktur på den statslige strækning mellem Holstebro-Skjern. Banedanmark skal anlægge ladeinfrastruktur til togdriften med Atkins som rådgiver.

Togdriften mellem Holstebro og Skjern over Vemb skal fremover være grønnere.

Med Infrastrukturplan 2035 er det politisk besluttet at etablere drift med batteritog mellem Holstebro og Skjern og at etablere ladeinfrastruktur, så Midtjyske Jernbaners kommende batteritog kan køre på strækningen. Ved batteritogsdrift skal togets batterier med jævne mellemrum kunne oplades for at sikre robusthed i de driftsmæssige forhold.

Pilotprojekt for andre strækninger

Det valgte koncept for opladning af batteritog er kompatibelt med eksisterende elektrificerede danske baner og svarer til koncepter fra andre lande. Det forventes, at konceptet for opladning af batteritogene ved endestationerne kan anvendes på andre regionale togstrækninger efterfølgende.

Som bygherrerådgiver for Banedanmark hjælper Atkins med at omsætte de politiske ambitioner til holdbare tekniske løsninger. Vi er glade for at være en central del af projektet, som bringer en bred vifte af vores specialister i spil.