2. oktober 2019

Menneskelig adfærd er den største synder, når vi taler om det trafikkaos, der er ved mange skoler om morgenen. Det viser analyser af drone-optagelser, som er en ny metode til at undersøge og afhjælpe problemer med skoletrafik.

Send nogle droner op i luften en tilfældig morgen over næsten enhver skole i Danmark – og du vil kunne opleve et sandt inferno af trafikanter, der bevæger sig på kryds og tværs af skolens område og på vejene omkring, og undervejs overtræder mange færdselsregler. Sådan er det også på Himmelev Skole, hvor Atkins for nylig gennemførte et pilotprojekt. Rune Ramussen, projektleder i afdelingen for Planlægning og Arkitektur i Atkins Danmark, forklarer:

”Der har igennem over 20 år været lavet projekter i hele landet for at gøre skoleveje mere sikre. Det har selvfølgelig haft en vis effekt, men alligevel er problemet med skoletrafik bestemt ikke blevet mindre. Det skyldes bl.a., at utrygheden ved skoletrafikken får mange forældre til at køre deres børn i skole i bil. Det er en ond spiral – jo flere biler, des mere kaos. Derfor er det virkelig interessant, at vi med droner kan analysere trafikflow og mønstre på nye måder og herved finde nye løsninger.”

Adfærd er årsag til kaos

Rune Rasmussen har stået for projektet på Himmelev Skole og fortæller, at der er én faktor, som kan udpeges som den største synder, nemlig adfærd.

”De diagrammer, vi udformer baseret på drone-optagelser af skolen, anskueliggør visuelt og meget pædagogisk, at trafikreglerne bliver brudt temmelig ofte af alle slags trafikanter: bilister, cyklister, gående og løbehjulskørende børn. Det er denne adfærd, som i særdeleshed medfører kaos. Man kan komme langt med fysiske foranstaltninger, men de virker ikke alene. Det er nødvendigt med en konstant adfærdspåvirkning, og fysiske foranstaltninger skal udformes, så de ”nudger” folk til de ønskede adfærdsændringer.”

Droner – perfekte til skoletrafik

Fordelen ved at bruge droner på netop skoler er, at der kun er behov for overvågning lige præcis den halve times tid, hvor trafikken er værst i morgenmyldretiden. Desuden får man et langt bedre overblik over adfærden, når man ser trafikken fra oven, og ved at sende dronerne op i den rette højde bliver billederne tydelige, dog uden at man kan identificere enkeltpersoner.

”Dronebillederne giver et virkelig godt grundlag for at analysere flow og adfærdsmønstre, sådan at vi kan udarbejde konfliktdiagrammer; dvs. overblik over hvor forskellige typer af trafikanter så at sige modarbejder hinanden i trafikken. Samtidig tjener billeder og diagrammer som et fantastisk dialogværktøj til at drøfte udfordringerne med alle relevante interessenter på skolerne og i kommunerne. Det bliver meget tydeligt for alle, hvor der er behov for at sætte ind, og at adfærden skal bearbejdes.”

Atkins er i øjeblikket i dialog med flere kommuner, som er interesserede i at tage droneteknologien og analyseværktøjerne i brug for at forbedre trafikforholdene omkring deres skoler.

Diagrammerne i videoen er baseret på droneoptagelser af trafikflowet omkring Himmelev Skole i morgentimerne.


Adfærd der forstyrrer trafikken

Fra Himmelev Skole er her nogle eksempler på adfærd, der medvirker til at skabe trafikkaos:

  • Cyklister og løbehjul, der kører i forkert retning, kører mod indkørselsforbud eller krydser anden trafik på uhensigtsmæssig vis, hvilket skabte trafikfarlige situationer
  • Ureglementeret og tilfældig parkering på græsarealer uden for skolens område og parkering på veje, der ikke er udpeget som skoleveje. Det er en medvirkende årsag til ’kaos’ og viser generelt, at voksnes adfærd omkring skolen er uhensigtsmæssig
  • Mange krydser vejene andre steder end ved fodgængerovergange, og at de parkerede biler forstyrrer andre trafikanter
  • Cyklister, der ikke bruger fodgængerovergangene til at krydse vejen, fordi cykelstien slutter et andet sted
  • Gående, der går bagom biler, som er i gang med at bakke på parkeringspladser eller veje, fordi der ikke er noget fortov.

Har I brug for nye ideer til at forbedre skoletrafikken?

Kontakt Rune Rasmussen, hvis jeres kommune eller skole skal i gang med at gøre skolevejene mere trygge. Vi hjælper med hele processen fra forundersøgelser, herunder dronefotografering, til udarbejdelse af løsninger samt implementering.

Rune Rasmussen
Rune Rasmussen, Projektleder Tlf: 22 51 91 94 rune.rasmussen@atkinsglobal.com