28. januar 2020 –

Viden om den faktiske udnyttelse og brug af lokaler og haller – både offentlige og private – er ofte baseret på booking, årlige tællinger og personlig viden.

Det giver en uvished om den aktuelle brug. Denne usikkerhed kan afhjælpes ved automatisk og kontinuerligt at indsamle data fra sensorer, som samtidig lever op til de aktuelle GDPR-krav. Således bliver det muligt at træffe effektive beslutninger og optimere brugen af lokalerne på et databaseret grundlag.

Atkins har i samarbejde med GATE 21, Gentofte Kommune og Fredensborg Kommune undersøgt og udviklet en prototype, som viser, hvad brugen af sensorer kan bidrage med af viden, og hvordan dette kan understøttes af kommunernes egen data.

Sensordataen kan kombineres med andre data, som eksempelvis driftsomkostninger og energiforbrug, hvilket blandt andet skaber et bedre sammenligningsgrundlag imellem bestemte lokaler og/eller haller. Ligeledes giver det mulighed for at give et give nogle reelle nøgletal, som driftspris pr. bruger eller driftspris pr. benyttet time. Alt i alt giver brugen af sensorer et detaljeret billede af anvendelsen af et givent lokale.

Hvis du vil høre mere om indsamling af data og benyttelsen af sensorer til at skabe et effektivt, databaseret, videns- og beslutningsgrundlag, så spørg:

Hans Skaarup Larsen, 52 51 94 04, hans.larsen@atkinsglobal.com