2. september 2020 –

Vi modtager millionvis af pakker hvert år. Hovedparten leveres med varevogne, der kører på kryds og tværs af byen for at levere til privatadresser, erhvervsadresser og pakkeshops. I efteråret 2020 undersøgte det første forsøg i verden af sin art, om det også kan foregå via passagerer med offentlig transport. Forsøget foregik i hovedstadsområdet og Nordjylland.

Tusindvis af pakker drøner rundt på de danske veje hver eneste dag – og antallet bliver kun større de kommende år på grund af den stigende internethandel. Den udvikling øger – især i større byer – trængslen på vejene samt partikelforurening og CO2-udledning fra transport.

Derfor har Andreas Fessler, erhvervs-ph.d. hos Atkins, sat sig for at undersøge, om dele af pakketransporten fremover kan foregå på mere klimavenlig vis. Han forklarer:

”I sidste ende handler det om, hvordan vi kan få nogle varevogne ud af byerne ved at samarbejde på en smartere måde. Det vil jeg undersøge gennem to koncepter; det første for privatpersoner og senere et for virksomheder.”

I det aktuelle testprojekt skal almindelige danskere kunne tage en pakke med under armen og bringe den sikkert fra én station til en anden, når de alligevel skal med offentlig transport.

”Vi tester en form for deleøkonomi, hvor vi udnytter frie ressourcer i transportsystemet til at få løst en konkret udfordring. I stedet for at sætte flere og flere køretøjer på vejene, kan pakkerne blive bragt med passagerflowet.”

Hvad kan motivere passagererne?

Andreas Fessler er som sociolog særligt interesseret i at afdække, hvad menneskers vaner, værdier og adfærd betyder for, om de er villige til at transportere andre menneskers pakker:

”Det skal selvfølgelig være nemt og bekvemt at få fat i pakkerne og komme af med dem igen. At afhente og aflevere skal gerne være sammenligneligt med at checke ind og ud med dit rejsekort. Den grundlæggende idé er, at de togrejsende i den endelige løsning vil blive kompenseret for at tage en eller flere pakker med, fx som en kredit til deres rejseudgifter.”

Crowdsourcing, offentlig transport, Atkins, mobilitet
Alle, der havde lyst til at medbringe pakker på rejsen, kunne tilmelde sig CrowdShip-forsøget i løbet af september og oktober.

Pakkebokse på stationerne

For at gøre deltagelse i konceptet så let som muligt har Andreas Fessler og Atkins indgået et samarbejde med flere parter.

Nærboks, som er ejet af Postnord og Swipbox, har stillet en ny type pakkebokse til rådighed, som kan åbnes med telefonens bluetooth. Nærboks er et landsdækkende netværk af små pakkebokse, som kan bruges af alle distributører og pakkemodtagere.

DSB har stillet sine arealer til rådighed for de 22 bokse der er opstillet til forsøget i hovedstadsområdet. Disse var opstillet i nærheden af, hvor man checker ind og ud med sit rejsekort.

Den nordjydske del af forsøget undersøgte, hvordan borgere og erhvervsdrivende i landområder kan hjælpe hinanden med at få en lettere, grønnere og billigere levering. Her stillede Nordjydsk Trafikselskab arealer til rådighed for seks bokse til forsøget.

Atkins bragte også sin ekspertviden om geografiske informationssystemer (GIS) ind i projektet ved at knytte boksenes geografiske placering sammen med en app, sådan at forsøgsdeltagere let kunne medbringe en pakke, der matchede deres aktuelle rejse. I forsøget var der dog kun tale om tomme pakker.

Kommuner støtter projektet

Københavns Kommune støttede projektet ved at stille plads til rådighed for at etablere pakkebokse på kommunalt ejede arealer ved udvalgte metrostationer. Roskilde Kommunes miljø- og klimapuljer har desuden ydet et støttebidrag til projektet. I Nordjylland støttes projektet økonomisk af Hjørring, Vesthimmerlands og Frederikshavn Kommune.

test af bæredygtig pakkelevering
Der var opstillet pakkebokse til CrowdShip-forsøget ved 22 stop og stationer i hovedstadsområdet og i Nordjylland.

Fakta om CrowdShip

Forsøget – CrowdShip – kørte i perioden 2. – 30. oktober 2020. 22 stationer og stop i og omkring København samt seks stationer i Nordjylland fik opstillet en pakkeboks til formålet. I forsøgsperioden kunne alle, der havde lyst til at medbringe pakker, tilmelde sig forsøget. Som tak modtog deltagere et gavekort på 50-100 kr. til 7-Eleven. Beløbets størrelse afhang af, hvor mange gange man som testperson medbragte en pakke.