Category:
Prikker forbundet med streger

15. februar 2023 –

Atkins og tre andre virksomheder har taget initiativ til at etablere DAFAGO – et nyt forum for dig, der beskæftiger dig med anvendelse af grunddata og andre offentlige data.

I Danmark har vi fri og bred adgang til offentlige data til brug i både kommercielle og ikke-kommercielle løsninger. Men adgang til og brug af data kan være komplekst. Dygtige medarbejdere kan bruge unødig tid på problemstillinger, som kolleger i andre virksomheder allerede har løst eller måske kender en løsning på. DAFAGO blevet etableret som et forum, hvor det er muligt at lære af andre, dele erfaringer og viden og skabe grobund for samarbejde på tværs.

Målgruppen er nuværende og kommende interessenter for anvendelse af grunddata og andre offentlige data; private såvel som offentlige virksomheder og organisationer.

Medinitiativtager til DAFAGO og kundedirektør i Atkins Eli Skop siger:

– Vi er nået meget langt i Danmark med adgangen og brugen af offentlige data til glæde for brugerne, erhvervene og for samfundet som helhed. Vi er dog ikke helt i mål endnu – vi kan nå længere. Det er dette, som DAFAGO sammen med andre gode kræfter gerne vil medvirke til, siger Eli Skop og fortsætter:

– Vi vil udbrede kendskabet, dele de gode historier og identificere de områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre.

DAFAGO har fire overordnede mål:

  1. At danne ramme for teknisk erfaringsudveksling om arbejdet med grunddata og andre offentlige data.
  2. At give konstruktiv feedback og samarbejde med relevante myndigheder i en positiv ånd om nye ønsker, evt. fejl og anvendelsen af data.
  3. At være katalysator for innovation, nye data og anvendelsesområder.
  4. At udbrede kendskabet til og mulighederne med grunddata og andre offentlige data til virksomheder, som endnu ikke har påbegyndt eller overvejet at arbejde med disse. (DAFAGO.dk)

Atkins og tre andre private virksomheder har taget initiativ til at etablere forummet med stor opbakning fra flere interesseorganisationer, private og offentlige virksomheder:

  • Atkins
  • Experian A/S
  • Kaas & Mulvad
  • RealView

Forummet er frivilligt drevet, og det er gratis at deltage. Forummet vil afholde fysiske arrangementer flere gange årligt med oplæg, videndeling og diskussioner. Det første arrangement finder sted den 3. marts – læs mere, og tilmeld dig her: Kom til lancering af nyt initiativ om brug af offentlige data

På DAFAGO’s hjemmeside kan du holde dig opdateret om nyheder og kommende arrangementer. Her kan du også tilmelde dig forummets nyhedsbrev: DAFAGO.dk