25. april 2020 – 

Kort før meget af Danmark lukkede ned som følge af Covid-19-epidemien, indviede Aalborg Kommune sine længe ventede selvkørende shuttlebusser i Aalborg Øst. Målet er på sigt at opnå bedre mobilitet for områdets beboere, der for manges vedkommende har udfordringer med at komme rundt.

Aalborg Kommune har taget den teknologiske førertrøje på ved at lancere Danmarks første selvkørende busser som transportmiddel for borgere. Men målet har aldrig været at komme først; kommunens motiv for projektet er langt mere jordnært. Maria Vestergaard, som er projektleder i Aalborg Kommune på projektet, forklarer:

”Det er en gammelkendt problemstilling, at der er udfordringer med mobiliteten i områder som Aalborg Øst, hvor boligerne ligger et stykke væk fra butikker, lægehuse m.v. Tilmed er der i ofte i disse boligområder mange borgere, der ikke har bil og har svært ved at komme frem på cykel eller til fods. Det er noget, vi har søgt løsninger på i mange år, og selvkørende busser har potentiale til at være en del af svaret. Så for os er initiativet ikke drevet af et ønske om at afprøve ny teknologi, men af et ønske om at forbedre livskvaliteten for borgerne.”

Maria Vestergaard ser store perspektiver for selvkørende køretøjer og fortsætter:

”Stort set alle kommuner har en hel del boligbyggeri fra 60’erne og 70’erne som i Aalborg Øst. Selvkørende køretøjer har et stort potentiale til at højne kvaliteten både i sådanne boligområder og i landområder, fordi mange mennesker herved får mulighed for at deltage mere i det sociale liv.”

Erfaringer fra Aalborg baner vejen for andre

Vejen til målet om at få busserne ud at køre har været lang og kringlet for Aalborg Kommune – ganske enkelt fordi alt i processen var ukendt land. Kommunen har bl.a. skullet afvente, at lovgivningen kom på plads, at der var en leverandør af egnede busser, og at roller og grænseflader blev defineret i løbet af processen.

For fremtidige projekter ser vejen imidlertid mere lige ud. Der er nu flere rammer på plads, og man kan trække på erfaringerne fra Aalborg. Kommunen får da også mange henvendelser fra andre kommuner og deler gerne ud af sine erfaringer.

Atkins’ erfaringer gavner alle

Atkins har været assessor på projektet i Aalborg. Assessor er en uvildig tredjepart, der kontrollerer sikkerheden i projekter med selvkørende køretøjer.

”Som assessor er det vores opgave at sikre, at de selvkørende busser har mindst samme sikkerhedsniveau, som ved almindelig trafik. Det betyder fx, at der laves en vurdering af, hvordan bussernes selvkørende systemer reagerer, hvis fx en hund eller et barn løber ind foran – sammenlignet med hvordan en menneskelig chauffør reagerer ved almindelig trafik”, siger Anders Hald Simonsen, gruppeleder i Atkins og Lead Assessor på projekterne, og fortsætter:

”Atkins er den markedsledende assessor i Danmark, og vi har indtil videre været assessor på alle projekter i Danmark, undtagen ét. De samlede erfaringer er helt klart til gavn for alle kommuner, trafikselskaber eller andre, som vil i gang med at teste selvkørende køretøjer.”

Disse projekter for Atkins inkluderer rollen som assessor for LINC-projektet, der har som mål at udvikle den kollektive trafik til et attraktivt og grønt valg for borgerne. Blandt andet gøres dette gennem en forsøgsrute på DTU Lyngby Campus, hvor studerende, medarbejdere og andre vil blive transporteret rundt på campus af selvkørende busser.

Desuden hjælper Atkins et fællesskab af Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet med at teste en bus til at fragte patienter rundt mellem afdelingerne på hospitaler. Den har allerede med succes været testet på Sjællands Universitetshospital i Køge og skal nu i 2020 videre til test på Slagelse Sygehus.

Førerløs bus i Aalborg

—————————————————–

Fakta om shuttlebusserne i Aalborg Øst

De tre nye shuttlebusser i boligområdet i Aalborg Øst skal være bindeled mellem hjem og lokale butikker, apotek, lægehus og kulturelle tilbud samt det kollektive transportsystem for bl.a. ældre og gangbesværede. Busserne kører op til 18 km i timen på en 2,1 km lang sti, hvor der også vil være cyklister og fodgængere. Derfor er de i første omgang bemandet med en operatør, da det er vigtigt at være sikker på, hvordan busserne reagerer ved uventede hændelser.

Busserne vil køre gratis i en forsøgsperiode på mindst 2 år og har plads til 11 passagerer i hver bus. Der kører én bus i hver retning, mens den tredje lader op.

Bussen navigerer i omgivelserne ved hjælp af sensorer og anden teknologi, som måler afstanden til forskellige objekter. Bussen vil sætte farten ned, hvis den registrerer noget uventet på sin rute. Hvis der er en decideret forhindring, vil bussen stoppe helt for at undgå en kollision.

Beboerne i Aalborg Øst har taget godt imod busserne bl.a. takket være stor borgerinvolvering og et godt sammenhold i boligområdet. Busserne blev taget i brug i starten af marts 2020, men holder i øjeblikket stille på grund af coronakrisen. Aalborg Kommune forventer at relancere busserne, så snart smittefaren er drevet over.