Category:

8. april 2021 –

Over påsken har Danmark fået sin første havplan, som nu er sendt i offentlig høring. Havplanen er udstedt som en digital bekendtgørelse, hvilket betyder, at du kan finde den retligt gældende information om både havplanens indhold og høringer på havplan.dk.

I Atkins er vi stolte af at være systemleverandør for Søfartsstyrelsen med ansvar for udvikling og implementering af havplanens digitale platform.

Havplanen skal udgøre grundlaget for koordinering af de mange forskellige anvendelser af havarealerne omkring Danmark og således understøtte betingelserne for bæredygtig udvikling og udnyttelse af vores havressourcer.

Med havplanen er det første gang, at juridisk gældende informationer udelukkende gøres tilgængelig i digital form. De geografiske data indlæses fra Søfartsstyrelsens GIS-miljø og bliver præsenteret i portalen sammen med de tilhørende forskrifter. Således kan man orientere sig i, hvilke regler der gælder i et givent geografisk område på havet, og deltage i selve høringsprocessen omkring planen.

Atkins står bag design, udvikling, kvalitetssikring af data samt test og idriftsætter portalen til visning af de gældende planinformationer. Løsningen er baseret på Atkins’ cFlow-platform og er udviklet med fokus på størst mulig brugervenlighed, driftsstabilitet og sikkerhed.

Havplanen er nu i offentlig høring frem til 30. september 2021. Læs mere om Danmarks Havplan og se havplanen: havplan.dk