13. september 2021 –

Når en kommune gennemfører byudviklingsprojekter, er det nødvendigt at vide, hvilke konsekvenser forskellige ændringer af byen vil få for områdets trafik. Typisk vil man arbejde ud fra flere scenarier, hvilket kræver detaljeret data og komplekse trafiksimuleringer.

 
Et nyt webbaseret modelleringsværktøj gør det langt nemmere at forudsige trafikmønstre, evaluere forskellige trafikale scenarier og således sikre et bedre beslutningsgrundlag for kommunens planlæggere.

Data hjælper med at forudse trafikmønstre, når en kommune ændrer byen

Atkins har udviklet det GIS-baseret screeningsværktøj i samarbejder med GATE 21 og kommunerne Høje Taastrup og Guldborgsund. Det er udviklet som en skalering af, hvad der oprindeligt var et pilotprojekt i Den Regionale Datahub og er støttet af Region Hovedstaden.

Værktøjet inddrager data om den nuværende og fremtidige demografiske sammensætning i byområdet, valg af tilgangsveje, ændring i kollektivt trafikmønster, realtidsdata om antal biler på vejene, blandt andet.

Ud over at fokusere på ændring i trafikbelastningen i et byområde, kan modellen også behandle den genererede støj fra trafik og tog, så dette kan tages med i sammenligningen af de forskellige scenarier.

Kan nemt anvendes i andre kommuner og lokalområder

Værktøjet er velegnet som beslutningsværktøj, og opstår der nye forudsætninger i byplansområdet, kan man hurtigt aflæse de trafikale konsekvenser. Det kan nemt bruges i andre kommuner og byområder ved at inddrage de lokale kommunale data.

Vil du vide mere, kan du konkakte projektleder og GIS-konsulent, Hans Larsen: 52 51 94 04, hans.larsen@atkinsglobal.com