Category:
Drift og vedligehold

6. november 2019 –

Med den banebrydende Digital Image Correlation teknik kan man overvåge den strukturelle tilstand af brokonstruktioner og andre typer af infrastrukturkonstruktioner meget mere effektivt end tidligere. 

Hvert år bliver der brugt den svimlende sum af anslået 600 milliarder kroner på at reparere verdens broer. Ved at overvåge konstruktionerne og derved opdage behovet for vedligehold tidligt kan det imidlertid blive billigere at reparere broer og anden infrastruktur – men mulighederne har hidtil været begrænset af, at traditionelle metoder til at overvåge konstruktioner ofte er omkostningstunge og forstyrrende for trafikken.

Derfor har det vakt opsigt globalt, at der takket være mange års udviklingsarbejde i Danmark er udviklet en ny omkostningseffektiv metode til at overvåge den strukturelle tilstand af brokonstruktioner og andre typer af infra¬strukturkonstruktioner. Hvad der startede som et laboratorieprojekt for en ErhvervsPhD-studerende på DTU i Lyngby i 2011, er siden blevet videreudviklet i Atkins Danmarks forskerteam og i dag taget i brug i en lang række lande som en banebrydende ny teknik til at overvåge broers tilstand. Denne metode hedder Digital Image Correlation.

Har modtaget international pris

Den ph.d.-studerende, der startede projektet i 2011 var Jan Winkler, der i dag er brospecialist i Atkins Danmark. Tidligere på året var han i New York sammen med driftsleder Martin Duus Havelykke fra Sund & Bælt Holding A/S for at modtage den pre¬stigefylde IABSE Award i kategorien ”Outstanding Paper – Technical Report”.

De modtog prisen for deres artikel om brugen af Digital Image Correlation (DIC) til at overvåge og måle bevægelserne i ekspansionsfuger på hængebroen over Storebælt.

Digital Image Correlation (DIC) kræver modsat traditionelle overvågningsmetoder ingen overfladekontakt med den overvågede konstruktionsdel og derfor kan overvåges på afstand. Teknikken fungerer ved hjælp af mønstergenkendelse og image correlation algoritmer. De beregner selv meget små pixel-bevægelser i billeder af konstruktionsdelen og omsætter dem til bevægelser, deformationer, spændinger eller kræfter inde i konstruktionen. Teknikken, der er udviklet af Atkins, kan bruges uafhængigt af konstruktioners størrelse og materiale.

Overvågning med DIC på Storebæltsbroen fortsætter

For Sund & Bælt er resultaterne på Storebæltsbroen så gode, at de har besluttet at fortsætte overvågnin-gen af broen ved hjælp af DIC-teknikken. Atkins installerer meget snart otte kameraer, der permanent vil overvåge hængebroens hængekabler mellem hovedkabler og brodæk og fremover gøre det muligt at lave rettidigt vedligehold. Dermed forventer man at spare store summer på forbedret asset management.

Gigantisk potentiale

Jan Winkler siger om perspektiverne for teknikken: ”Der er på globalt plan et kæmpe behov for nye teknikker til at værdisikre infrastruktur. Målet er at identificere vedligeholdelsesbehovet, før konstruktionen er blevet så forringet af daglige belastninger og miljøpåvirkninger, at det bliver meget dyrt at reparere den. Den nye teknik har et enormt forretningsmæssigt potentiale, og vi har allerede nu gennemført 25 projekter i Europa og Afrika – og snart bringer vi også DIC-teknikken til Hongkong.”

Undervejs i udviklingen har Atkins på tidligere stadier brugt teknikken for Vejdirektoratet på Storstrømsbroen, Vejlefjordbroen og Køge Bugt Motorvejen.

At modtage IABSE-prisen beskriver Jan Winkler som en vigtig anerkendelse: ”Bygge- og anlægsbranchen er som bekendt en konservativ branche, hvor det ofte er vanskeligt at komme igennem med nye metoder og teknikker. IABSE-prisen repræsenterer en teknisk validering og viser os, at vi har fat i det rigtige. Vi forven¬ter, at visuel overvågning med DIC-teknikken vil få massiv udbredelse, efterhånden som flere og flere op¬dager de mange fordele og kolossale besparelser, den skaber på lang sigt.”

Se mere om Digital Image Correlation