25. januar 2021 –

DSB udskifter i disse år en meget stor del af Danmarks bestand af tog. Det samlede projekt kaldes Fremtidens Tog – og vil betyde en massiv forbedring for danskerne. Atkins har bl.a. assisteret DSB i købet af nye eldrevne lokomotiver og nye passagervogne, som skal sikre en mere driftssikker og miljørigtig banetrafik. Her fortæller seniorprojektleder i Atkins Johannes Pedersen, hvorfor netop dette projekt får så stor betydning for fremtidens togdrift i Danmark.

Danmark er i gang med en gigantisk udskiftning af sin samlede flåde af tog – der som bekendt ejes og styres af DSB på vegne af danskerne. I første omgang er de første af i alt 30 nye el-lokomotiver begyndt at rulle ud på skinnerne. Få år senere – fra 2024 – starter indfasning af nye togvogne, der frem mod 2030 skal afløse IC3, IC4 og fire andre togtyper i DSB’s nuværende stald.

Udskiftningen har markante fordele – og derfor fortjener historien at blive fortalt.

Helt grundlæggende er det et kæmpe skridt fremad for en grønnere togdrift, at de gamle diesellokomotiver fra 1980’erne skrottes – både lokalt for naboer, der er generet af støj og røg fra lokomotiverne, og globalt, fordi lokomotiver, der kører på el, er væsentligt mere klimavenlige end dieseldrevne lokomotiver.

Allerede afprøvet i praksis

Både de nye togvogne og el-lokomotiver, som DSB har valgt, kører allerede andre steder i Europa. Det betyder ikke, at der ikke laves tilpasninger; det er nødvendigt for at sikre kommunikation med IT-systemer og bestemme, fx hvordan lokomotiverne bremser og gearer op, så de passer til den danske jernbane. Der er også behov for tilpasninger indvendigt i togvognene, bl.a. fordi vi i Danmark gennemsnitligt er højere end i fx sydeuropa, og ud fra andre særlige behov – fx fordi de togvogne, som skal køre fra København til Hamborg og Berlin skal have en bedre komfort end tog på kortere strækninger.

Men ud over disse tilpasninger er alle de nye tog og lokomotiver velafprøvede, solide og driftssikre ”hyldevarer”. Og det er et kæmpe plus.

Forenkling = pålidelig drift

DSB ender op med at have en stærkt forenklet flåde af tog: Kun én type el-lokomotiv og kun én type af elektriske togsæt samt én type dobbeltdækkere – og dertil naturligvis S-tog, der ikke udskiftes (dog skal der startes forsøg med selvkørende S-tog). Forenklingen af togflåden er en yderst fornuftig strategi, som giver gevaldige fordele på flere måder. For det første er det praktisk, at man helt adskiller lokomotiv fra togsæt og dobbeltdækker – så man kan lave vedligehold på de forskellige dele hver for sig og bruge samme lokomotiv til det hele. For det andet er det smart, at vedligeholdelsespersonalet kun skal uddannes i én type, henholdsvis togvogne, lokomotiver og dobbeltdækkervogne i stedet for flere – og at vedligeholdet herved kan samles på kun tre værksteder fremover – i Aarhus, Næstved og København.

Og til sidst og absolut vigtigst, så bliver resultatet en mere stabil drift – bl.a. fordi alle el-lokomotiver er af samme type og skal trække samme type vogne og derved opnå en ens acceleration fra tog til tog. Det vil spare vigtig tid på skinnerne, og driften bliver dermed mere pålidelig og smidig end i dag.

Det er alt sammen godt for danskerne, for den kollektive transport og dermed også for den grønne omstilling. Sammen med de andre store investeringer i jernbanen i disse år som signalprogrammet og elektrificeringen af togdriften vil det blive væsentligt mere attraktivt at tage toget frem for bilen i fremtiden – i lækre moderne tog, der kører til tiden.

Johannes Pedersen, seniorprojektleder i Atkins
Johannes Pedersen, seniorprojektleder i Atkins

 

El-lokomotiv ved Hovedbanen
Oktober 2020 tog det nye Vectron el-lokomotiv sin første tur mellem København og Slagelse. Over de kommende par år vil antallet af de nye lokomotiver vokse til over 40 styk. Atkins har assisteret DSB i købet af nye eldrevne lokomotiver og nye passagervogne, som skal sikre en mere driftssikker og miljørigtig banetrafik.