28. maj 2021

I øjeblikket er den kommende statslige infrastrukturplan 2035 til politisk behandling, efter at regeringen er kommet med deres udspil. Forud for dette går en lang proces, hvor Atkins har spillet en meget aktiv rolle i at bidrage til en god og bæredygtig udvikling, der forbedrer mobiliteten og trafiksikkerheden i Danmark.

Frugten af mange års forarbejde

Til de igangværende infrastrukturforhandlinger har Atkins rådgivet flere lokale myndigheder om effekter og omkostningsniveauer ved forskellige mulige fremtidige infrastrukturforbedringer. Der er eksempelvis blevet belyst en udvidelse af motorvejen over Fyn, bedre trafikforbindelser til Aarhus Airport, forbedret trafikbetjening af Kystbanen samt en forlængelse af Farumbanen til Hillerød.

Denne type projekter er ofte i en lang modningsproces, da der først skal findes lokal opbakning. Og eftersom et statsligt transportinfrastrukturprojekt sjældent lader sig begrænse til en enkelt kommune, hvad de trafikale effekter angår, er der en vigtig indledende proces med at få de rigtige alternativer bragt i spil, som flere kommuner kan støtte op om. Dette er noget, som vi i Atkins kan bistå med, ligesom den kreative og nytænkende del er vigtig for at skabe fremtidens transportløsninger.

Kreativitet og nytænkning fortsætter efter arbejdstid

Netop kreativiteten kan være svær at slippe, når man er passioneret omkring udvikling af fremtidens kollektive transport. Det kan afdelingschef i Planlægning og arkitektur, Anders Kaas, tale med om:

”Ved et socialt arrangement i Atkins 2011 sad jeg sammen med en kollega, og samtalen faldt på vores fælles interesseområde; hvordan kan vi forbedre den kollektive trafik. Vi fik således født den første tanke om Farumbanens forlængelse til Hillerød, som blev skitseret på en serviet.”

Aktins har efterfølgende udredt og kvantificeret projektet af flere omgange på screeningsniveau, hvilket blandt andet er blevet behandlet af Trængselskommissionen i 2013 og lige nu drøftes i de igangværende politiske forhandlinger på Christiansborg.