Category:
Metro i København

8. september 2022 –

Hvordan kan vi blive bedre til at arbejde med bæredygtighed? Hvad kan vi helt lavpraktisk gøre i hverdagen? Dét og meget mere skal Atkins’ nye bæredygtighedsambassadører hjælpe med at gøre os klogere på i et nyt netværk.

I Atkins er vi dybt engagerede i at bidrage til rejsen mod et klimaneutralt samfund. Vi arbejder med strategier og løsninger til mindre påvirkning af klima og miljø, både i anlægsprojekterne og i driften af infrastrukturen. Med særligt fokus på opførslen og vedligehold rådgiver vi gennem hele projektfasen vores kunder om valg og fravalg, der skaber bæredygtige løsninger og understøtter fællesskab og livskvalitet. Men arbejdet begynder selvfølgelig med os selv.

Derfor er et hold Atkins-kolleger blevet udnævnt som bæredygtighedsambassadører. De er samtidig blevet en del af vores nye bæredygtighedsnetværk, som netop har afholdt deres første møde.

Ingen ved alt, men alle ved noget

Formålet med netværket er at udbrede viden om bæredygtighed på tværs af organisationen og at hjælpe os alle til at blive skarpere på, hvordan vi kan forankre bæredygtighed – også i en travl hverdag.

Ambassadørernes rolle bliver blandt andet at bringe deres viden ud i organisationen, f.eks. gennem sparring med kolleger på projekter. Med tiden vil de derudover indgå som bæredygtighedskoordinatorer på vores projekter. Alle ambassadører bliver tilbudt kompetenceudvikling, så de er klædt på til arbejdet.

Atkins’ bæredygtighedsambassadører mødes i netværket for første gang.

– Bæredygtighed er i dag en kompleks størrelse, hvorfor videndeling og sparring på projekter er vigtigere end nogensinde før, siger Christian Rahbek, som er bæredygtighedskoordinator i Atkins. Christians primære opgave er at sikre, at bæredygtighed altid er i fokus – både når det gælder om at løfte vidensniveauet hos kolleger, men også når der skal findes innovative løsninger på projekterne.

Netværket mødes hver tredje uge og drøfter lokale og internationale nyheder inden for bæredygtighed, metoder og værktøjer. Netværket henter blandt andet inspiration fra uddannelse, projekter og eksterne oplægsholdere.

– Min forhåbning er, at netværket får skabt en bevågenhed for, hvad der sker på bæredygtighedsområdet. Dels så vi kan levere de mest innovative løsninger, men også så vores kunder får en langsigtet løsning, siger Christian.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed: Rådgivning om bæredygtighed