28. september 2018 –

Nu kan bilister glæde sig over to ekstra spor på den østjyske E45 mellem Skanderborg og Aarhus. Det er lidt af en succeshistorie, for udvidelsen af den 15 km lange stækning er gennemført i rekordfart, og mens den travle motorvej var i drift.

Anlægsarbejdet startede i januar og var forventet færdigt i november i år, men allerede nu er det første spor køreklart. Den hurtige arbejdstid skyldes først og fremmest, at arbejdet har foregået i motorvejens 12 m brede midterrabat. Ved at udvide fra midten, undgår man at ombygge motorvejsbroer, tilslutningsanlæg m.m., hvilket ville være nødvendigt, hvis man udvidede med ekstra spor på motorvejens ydersiden.

Herudover er anlægsarbejdet gennemført, mens vejen var i drift, så trafikken blev forstyrret mindst muligt. Dette har, sammen med den stramme tidsplan, stillet særlige krav til udformningen af projektet og planlægningen af anlægslogistikken.

Kort tidsplan stiller høje krav til koordinering

Atkins har været totalrådgiver for Arkil, som er totalentreprenør på udvidelse af motorvejsstrækningen. Således står Atkins’ ingeniører bag skitse- og detailprojektering af vejanlægget, herunder belægninger, afvanding, trafikafvikling, udsætningsområder, autoværn, vejvisning og kørebaneafmærkning. Herudover kommer bl.a. projekteringsledelse, grænsefladekoordinering, kvalitetsledelse og arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen.

At tidsrammen for både projektering og anlæg var på mindre end et år, har stillet høje krav til planlægning, kommunikation og koordinering mellem projektets parter og fagområder.

”Det har krævet en meget stram styring, og at vi sammen med Arkil har kunnet løfte i flok. Vi har simpelthen ikke har haft tid til forsinkelser af nogen art, så det gode samarbejde med Arkil og et fælles fokus på projektets mål har været afgørende,” fortæller projektleder i Atkins, Thejs Lynge Andersen.

”Udvidelsen er udført etapevis, så anlægsarbejde stod på, samtidig med at næste etape blev projekteret. Og da fagområderne også arbejdede sideløbende, har det stillet særlige krav til løbende at koordinere de faglige grænseflader samt en god overlevering til Arkil.”

Ligeledes har det faktum, at vejen skulle være i drift under udførelsen, haft stor indflydelse på planlægningen af projektet.

”Det var nødvendigt at projektere i omvendt rækkefølge, i forhold til hvad vi ellers er vant til, for at imødekomme anlægstakten og den stramme tidsplan. Eksempelvis skulle trafikafviklingen være færdigprojekteret inden detailprojektet for selve motorvejsudvidelsen. Alt dette betyder, at der har været stor fokus på koordinering og løbende justering gennem hele forløbet” siger Thejs Lynge Andersen.

Denne video, som Vejdirektoratets står bag viser, hvordan motorvejen er blevet udbygget.