Vester Strand Allé

15. februar 2021 –

Jordbundens beskaffenhed har betydning i ethvert anlægsprojekt. Den kan give udfordringer, men også åbne op for interessant viden om fortiden. Et godt eksempel på det ses på projektet omkring etablering af et krydsningsspor ved Vestre Strandallé på Aarhus Letbane. Her er Atkins totalrådgivning for Aarhus Letbane I/S.

Ved Vestre Strandallé i Risskov vil forbipasserende muligvis undre sig over den gigantiske bunke sand, der ligger langs med sporet. Sandet bliver brugt til at trykke jorden under sandet sammen, så sætningerne af det fremtidige spor begrænses. Sandet bliver liggende frem til sommer, hvor jorden er blevet trykket så meget sammen, at de fremtidige sætninger bliver acceptable.

Vestre Strandallé er i dag et stoppested på Aarhus Letbane og den tidligere Grenåbane, som her er enkeltsporet. For at letbanens tog kan krydse hinanden, så man kan indsætte flere afgange, bliver der etableret et ekstra spor – et krydsningsspor – ved stoppet. Samtidig bliver stoppet opgraderet til en egentlig station med perroner på begge sider af banen på nordsiden af Vestre Strandallé. Det ekstra spor vil gå hen over vejen, hvormed overkørslen skal ombygges.

Tidligt i processen viste de geotekniske boringer, at der er meget blød jordbund i 2-3 meters dybde i området, hvor det nye spor placeres. Af den årsag, er det nødvendigt at tage særlige foranstaltninger i brug, før sporet kan etableres.

”Den store dæmning langs letbanen, er lagt ud som forbelastning, der skal skabe sætninger i jordbunden. Den blev lagt ud i december og skal ligge helt frem til juni. Når der er sikkerhed for, at jordbunden er trykket tilstrækkeligt sammen, kan anlægsarbejdet fortsætte,” fortæller projektleder i Atkins, Kristian Sindberg.

Spor af datidens aarhusianere

Jorden er blød fordi området ved Risskov er gammel strandeng og havbund. Og også for jægerstenalderens aarhusianere var området et attraktivt sted at slå sig ned. Netop dette sted har dannet ramme om en boplads fra ertebøllekulturen, hvor køkkenmøddingen med flintesten, knogler og madrester fortæller sin historien om datidens beboere. Den bløde jord har sikret, at fossilerne fremstår bemærkelsesværdigt velbevarede. Derfor har arkæologer fra Mosgaard Museum haft overordentligt travlt med udgravningerne langs den store sanddæmning.

Læs mere om de arkæologiske udgravninger:
7.000 år tilbage i tiden: Udbygning af letbanestation afslører opsigtsvækkende tidslomme fra oldtiden midt i Risskov

Vestre Strandallé på Aarhus Letbane
Sandet bliver liggende frem til sommer, hvor jorden er blevet trykket så meget sammen, at de fremtidige sætninger bliver acceptable.