Category:
Projekter

3. juni 2019 –

Efter en flot indvielse på den nye Køge Nord Station fredag den 31. maj, kører togene nu på den 60 km nyanlagte dobbeltsporede jernbane mellem København og Ringsted. Det markerede samtidig afslutningen på 8 års arbejde for et konsortium anført af Atkins, som afleverer sin del af det jernbanetekniske projekt til tiden og til budget.

Den jernbanetekniske projektering er blevet varetaget af et konsortium med Atkins i spidsen og med konsortiepartnerne Vössing, EKJ og Sweco. Jernbaneprojektet har på mange måder været en succes og indeholder mange nyskabende elementer. Projektchef Peter Traidl fra Atkins siger:

”Det har været noget ganske særligt at projektere Danmarks første højhastighedsbane. Digitalt har det været et skelsættende projekt, og det er første gang i Danmark, en bygherre for et anlægsprojekt i jernbanesektoren har stillet krav om, at alt skulle projekteres i 3D modeller. Vi har i Atkins spillet en central rolle i, at det er lykkedes at opfylde Banedanmarks fremsynede krav.”

Det høje niveau af digitalt indhold i projektet har ført til, at Banedanmark i 2016 modtog en Bentley Award i kategorien Innovation in Rail and Transit, og projektet står som en milepæl for fortsat digital transformation af anlægssektoren i jernbaneindustrien.

Høj hastighed har ført til ny teknologi

En anden nyskabelse ved projektet er naturligvis kravet om, at togene skal have mulighed for at køre med 250 km i timen. Peter Traidl fortæller om opgaven:

”At banen er en højhastighedsbane har givet spændende teknologiske udfordringer. Det har blandt andet affødt et behov for at implementere højhastighedssporskifter og for nye godkendelser af eksempelvis sveller, idet de forskellige jernbanetekniske dele i Banedanmarks infrastruktur hidtil kun har været godkendt til 180 km i timen.”

Udbudt i totalentrepriser

Endelig har det været et særkende ved den jernbanetekniske del af projektet, at Banedanmark ønskede at udbyde entreprenørarbejdet i totalentrepriser. Dette har hidtil ikke været standard praksis i anlægsbranchen, der historisk set har foretrukket hovedentrepriser. Peter Traidl siger:

”Det har givet rigtig god mening at arbejde med totalentrepriser på København-Ringsted banen, da måden at udføre et sådant anlægsprojekt på i høj grad er afhængig af, hvilke maskiner den enkelte entreprenør har til rådighed. Det har dermed givet en større fleksibilitet, at Banedanmark har valgt totalentrepriseformen. For konsortiets arbejde har det betydet, at vi har projekteret med funktionskrav frem for specifikke krav til udførelse af delelementer.”

Kontraktens indhold

Rådgiverkontrakten på de 200 mio. kr. har omfattet projektledelse, optimering af spor, udbudsstrategi, RAMS (Reliability, availability, maintainability and safety), specifikation af rammebetingelser for broer, støttevægge, faunapassager og veje samt udvikling af systemspecifikation for kørestrømsanlæg, herunder test af systemet. I projektets tidlige designfase er der ligeledes udført grænsefladekoordinering med Banedanmarks to store programmer, Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet.

Atkins har desuden vundet en række tillægskontrakter og arbejder i øjeblikket med at færdiggøre tilslutningen til stationerne i Ringsted og på Vigerslev Station i Valby. På sidstnævnte station er det særligt etableringen af en flyover, der har været udfordrende, således at godstog fra Sverige mod Roskilde uhindret kan passere hen over eksisterende spor mod den nye bane.

Udover den jernbanetekniske kontrakt med Banedanmark har Atkins været rådgiver for joint venture-partnerskabet M J Eriksson A/S og Züblin A/S på totalentreprisen TP40, som omfattede projektering af 20 broer, 9 faunapassager, 6 støttevægge, 1 pæledæk samt de tilhørende vej- og stianlæg på strækningen.