Category:
Nyheder og indblik

6. december 2019 – 

Med en ny rammeaftale er Atkins med til at sikre, at Sund & Bælt styrker og opretholder en sund infrastruktur de næste 4 år.

Atkins er valgt som leverandør til en ny rammeaftale med Sund og Bælt. Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og andre bygværker. Aftalen er 4-årig med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år.

Bedre forbindelse mod Sverige og Tyskland

Sund & Bælt er ansvarlig for Øresundsforbindelsens landanlæg, Storebæltsforbindelsen og Sprogø samt 4 havneanlæg. Desuden forestår Sund & Bælt, gennem Femern Landanlæg A/S, opgraderingen af jernbanen Ringsted – Holeby, som forventes delvist idriftsat 2022.

”Det er en rammeaftale, hvor vi forventer, at der bliver udbudt nogle rigtig spændene opgaver. Fx initiativerne omkring Ny Kastrup Station med øget kapacitet på Københavns Lufthavn Kastrup Station og på Øresundsbanen. Det er opgaver, som vi rigtig gerne, vil være med til at løfte, og som er helt oplagt for os i Atkins,” siger Eli Skop, direktør for Business Development.

Atkins har vundet rammeaftalen i samarbejde med underleverandørerne: TYPSA, M&E Engineering A/S og Sven Ole Hansen ApS.