28. januar 2021 –

I weekenden blev det nye signalsystem sat i drift på Farumbanen og Ringbanen. Det er den tredje og hidtil største i udrulningen af CBTC på S-bane og kulminationen på mange måneders forberedelsesarbejde.

I Atkins er vi glade for at assistere Banedanmark i det vigtige arbejde omkring udskiftning af signalsystemerne på fjernbanen og S-banen. I weekenden var turen kommet til udrulningen af S-banens nye system, CBTC, på Farumbanen og Ringbanen.

Planlægningen og gennemførelsen skete under overholdelse af alle gældende retningslinjer, som corona-pandemien kræver. Derfor var alle forberedelses- og informationsmøder virtuelle møder, hvor deltagerne typisk sad hjemme, hvilket fungerede helt uproblematisk.

Inden selve ibrugtagningen var der gennemført to store weekendtests, hvor systemet blev testet grundigt under nedlukning af passagerdriften. Atkins bidrog med følgende vigtige roller i det internationale projektteam, der gennemførte ibrugtagningen:

  • Project Management, den assisterende projektleder
  • Design Management, overblik over de forskellige discipliner i leverandørens design
  • Civil Works Management, særligt i forbindelse med etableringen af S-banens faciliteter i Trafiktårnet
  • Site Management, styring af- og eftersyn med – installationer langs banen
  • Commissioning Management, planlægning, forberedelse og gennemførelse af tests og ibrugtagninger.

Næsten halvdelen af S-banen er nu kontrolleret af det nye system, hvilket fremgår af billedet nedenfor.

Nyt signalsystem på S-banen
Den del af s-togsnettet med sort baggrund er nu styret af det nye system, mens delen med grå baggrund stadig er i det gamle.

Læs mere om udskiftning af de danske signalsystemer