Category:
Scanning og opmåling af jernbanespor

21. marts 2023 –

For Banedanmark er Atkins i gang med en opmåling og scanning af strækningen Valby-Svanemøllen i samarbejde med norske ScanSurvey.

For Banedanmark er Atkins i gang med en detailopmåling og fikspunktetablering af strækningen mellem Valby station og Svanemøllen station. Der skal måles spor, teknik, konstruktioner, kørestrøm og terræn, samt riste og dækselkoter.

I december og januar blev alle targets sat op langs strækningen, og nu er ScanSurvey og Atkins’ landmålere i fuld gang med den mobile scanning.

Scanneren indsamler enorme mængder data samtidig med at den optager film og billeder. Det udmønter sig i sidste ende til den datapakke, Banedanmark har brug for. Arbejdet foregår om natten, så det er muligt at afspærre strækningen uden at genere den daglige drift på den meget travle S-bane.

– Vi har ikke prøvet at lave den her type scanninger før, så det er en utrolig spændende opgave og en læringsproces for os, siger Rie Rohde, gruppeleder i Atkins.

Vi samarbejder med det norske selskab ScanSurvey, som er Atkins’ underleverandør på projektet og Nordens førende på området. ScanSurvey står for selve scanningen af strækningen og behandler scanningsdataen i samarbejde med Atkins.

Jernbanespor tæt på s-tog station.