Menu
Ny Letbane paa vej i Aarhus

Opskriften på Letbane-succes er rettidig omhu

Aarhus Letbane, AtkinsFlere kommuner arbejder i øjeblikket på at styrke den kollektive transport ved at supplere den eksisterende trafik med en letbane. Når en letbane skal etableres eller udbygges, er det afgørende at have sine analyser på plads. Letbanens succes afhænger nemlig ikke kun af, hvordan byen ser ud nu, men hvordan den ser ud i fremtiden.

 

Der er mange hensyn at tage, når en ny letbane eller udvidelse af en eksisterende skal planlægges. En letbane skal understøtte de trafikale behov og forhåbentlig motivere borgerne til at springe ud af bilen og ind i letbanevognen.

Anders Kaas er afdelingschef i Atkins’ afdeling for Transport, Environment & Design. Hans afdeling arbejder for eksempel med foranalyser og planlægning af nye anlægsprojekter, og han fortæller her om nogle af de elementer, der nødvendigvis skal gå op i en højere enhed, når en kommune planlægger en letbane:

– Det er vigtigt at forstå præmissen for en letbane. Selve formålet er simpelthen at sikre mobiliteten for borgere og pendlere – og understøtte den generelle byudvikling. En letbane bliver typisk anlagt for at gøre det mere attraktivt at pendle og skal ofte også bidrage til at styrke bosætningen uden for de store byer og i bycentre.

Letbanen skal således fremtidssikre den kollektive trafik mellem byer, bydele og kommuner og samtidig trække biltrafikken ud af byrummet i de centrale bydele.

En del af en helhed

Når en kommune skal planlægge et letbaneforløb, spiller mange faktorer ind. Meget er kendt, men det er også væsentligt at forholde sig til det ubekendte.

– Vi gennemfører gerne et par overordnede infrastrukturanalyser, når vi vurderer letbanemulighederne i en by: For eksempel en by-analyse samt en trafikanalyse. Her kortlægger vi blandt andet områdets bosætningsplaner, butiksstruktur, boligbebyggelse og industrikvarterer, grønne områder og stisystemer samt trafikmønstre. Formålet er naturligvis at sikre sammenhængen i byen – både som den ser ud nu, og som den forventes at se ud i fremtiden, forklarer Anders Kaas.

Han påpeger desuden, at det naturligvis er vigtigt, at analyserne ikke fokuserer på en by eller en bydel som en isoleret enhed, men forholder sig til, hvordan den er sammenbundet med sin omverden. Det er nødvendigt i forhold til at tænke letbanen som et godt transportmiddel til de, som pendler.

Træf kvalificerede beslutninger

Modsat busruter, bliver letbaneruter ikke bare omlagt. Det betyder, at letbaner i højere grad skal tage højde for, hvordan området forventes at udvikle sig. Ved at beskrive mulige scenarier og vurdere det forventede passagergrundlag ved forskellige typer bebyggelser kan en kommune på et kvalificeret grundlag planlægge både tracéforløb og placering af letbaneholdested.

–En letbane bliver mere attraktiv, jo kortere der er til nærmeste holdested. Til fods, vil de fleste acceptere at gå op til ca. 1 km til et letbaneholdested, mens man på cykel vil acceptere en noget længere distance. Men bliver afstanden for stor, vil der være en tilbøjelighed til at vælge personbilen i stedet. Derfor er det helt afgørende at forholde sig til, hvem, der forventes at benytte letbanen, hvor de bor, hvordan de kommer til letbaneholdestedet, og hvor de skal hen, forklarer Anders Kaas.

Skal din kommune (ud)bygge?

Overvejer din kommune at anlægge eller udvide en letbane? Atkins kan hjælpe jer med de nødvendige foranalyser og med at kortlægge og vurdere mulighederne via grundige by- og trafikanalyser.

Hvis du vil vide mere, så kontakt afdelingschef i Atkins’ afdeling for Transport, Environment & Design, Anders Kaas: anders.h.kaas@atkinsglobal.com

Anders Kaas, afdelingschef for Transport, Environment & Design i Atkins
Anders Kaas, afdelingschef for Transport, Environment & Design i Atkins
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok