Category:

27. september 2019 –

Københavns nye metrolinje Cityringen eller M3, som den nu hedder, er lidt af et tigerspring for mobiliteten i det centrale København. Gennem 11 år har Atkins været med som bygherrerådgiver på projektet, der er blandt de mest avancerede af sin art i Europa.

Søndag den 29. september blev lidt af en festdag i København. For her kunne københavnerne første gang bevæge sig ned i byens nye underjordiske ringbane med 17 stationer og 39 fuldautomatiske, førerløse tog, der vil gøre det væsentligt lettere at komme hurtigt rundt mellem byens centrale knudepunkter.

Mere af det samme – bare mere hi-tech

For Atkins er dagen også en milepæl; det er afslutningen på den centrale rolle som bygherrerådgiver på Cityringens transportsystem – en rolle, som Atkins har haft i joint venture med Rambøll. Projektchef i Atkins Finn Lindschouw, der var med på projektet fra start, fortæller:

”Den opgave, vi fik stillet fra Metroselskabets side, var at gøre brug af det samme koncept som for de to eksisterende metrobaner M1 og M2, men med en teknisk opgradering til nyeste teknologi. Det har været en yderst spændende udfordring, og den færdige løsning er i klar topklasse i Europa og cementerer Københavns metros position som en af verdens bedste.”

Finn Lindshouw
Finn Lindshouw var med som Atkins’ projektleder fra projektets start.

Drift indgår i entreprisen

Opgaven som bygherrerådgiver for transportsystemet har omfattet tre hovedområder: baneteknik (togkontrolsystem, spor, kørestrøm, passagerinformationssystem, videoovervågning, SCADA-anlæg og transmissionssystemer), rullende materiel og et 80.000 m2 stort kontrol- og vedligeholdelsescenter. Arbejdet inkluderede blandt andet foranalyser og herefter at udarbejde klare kravspecifikationer til hele det banetekniske system eksempelvis for togkontrolsystem, tog og kontrolcenter. Det var også en del af kontrakten at evaluere leverandørtilbud, granske leverandørernes design og medvirke ved afprøvninger og ibrugtagning.

Til at specificere togene blev Atkins’ britiske kolleger inddraget for at trække på deres omfattende erfaringer med metro- og letbaner.

”Et særligt krav fra Metroselskabet var, at det udbudsmateriale, vi som bygherrerådgiver skulle udvikle for entreprisen for bane- og togleverancen, skulle inkludere drift; et såkaldt ”design, build and operate” udbud. Dvs. at leverandøren efter levering af materiellet også skal stå for drift og vedligehold. Et sådant udbud er ikke set mange gange før i Danmark i den størrelsesorden, og at vi havde rolle som rådgiver gør, at vi i dag står med styrkede kompetencer inden for drift og vedligehold til gavn for fremtidige projekter,” siger Finn Lindschouw.

Kontrolsystem i hvert tog

Ligesom de eksisterende tog på metroen er også de nye tog førerløse – men er opgraderet med det seneste nye inden for jernbaneteknologi og har et togbaseret kontrolsystem, CBTC (Communication Based Train Control). Det betyder, at hvert tog via en computer beregner sin afstand i forhold til det forankørende tog. Hvis ét tog begynder at bremse, så sænker togene bagved også farten.

”På de to eksisterende metrobaner kan der kun være ét tog pr. blokafsnit, men den begrænsning er ikke nødvendig på Cityringen. Det betyder, at togene kan komme hurtigere efter hinanden – faktisk behøver der kun gå halvandet minut mellem hver afgang,” siger Finn Lindschouw.

Fuldautomatisk kontrolcenter

En anden højteknologisk løsning er det store fuldautomatiske kontrolcenter i Sydhavnen, hvor drift og vedligeholdelse vil foregå. En togcomputer holder øje med, hvornår det enkelte tog skal vedligeholdes, og togene kører selv i bås. Her står rengøringspersonalet klar til at gå i gang indvendigt, mens en fuldautomatisk vaskehal tager sig af den udvendige rengøring.

En vigtig del af centret er en stor vendesløjfe. Finn Lindschouw forklarer:

”I de indledende analyser stod det hurtigt klar, at togene skal kunne vendes og køre med skiftende side ind mod perronerne, sådan at hjulene bliver slidt jævnt på begge sider. Det løste vi ved som en del af kravspecifikationen at specificere, at kontrolcentret skulle inkludere en vendesløjfe, hvilket også er løsningen på den eksisterende metro M1 og M2.”

Sikkerhed er højt prioriteret

Metrostewarderne spiller en central rolle for, at metroen er et trygt og sikkert sted at være. For at understøtte deres arbejde er der intelligent videoovervågning i tog og på perroner.

”Det er en relativt avanceret overvågningsløsning, som benytter intelligent softwareanalyse af videobillederne i realtid. Når der sker noget uregelmæssigt, får medarbejdere i kontrolcentret et signal og kan vurdere situationen omgående. Herefter kan de via et lokaliseringssystem hurtigt finde frem til metrostewarder i nærheden. Det sikrer en hurtig indsats, hvis der foregår noget, der kræver indgriben,” siger Finn Lindschouw.