Category:
Nærbillede af spor på jernbanestrækning

17. maj 2023 –

Atkins rådgiver Banedanmark, når der skal lægges nye spor på strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød Station på Sjælland. Det er første gang, der skal ombygges på en S-banestrækning, hvor det nye signalsystem er udrullet.

Projektet består af sporfornyelse mellem Svanemøllen station og Hillerød station og en hastighedsopgradering mellem Hellerup station og Bernstorffsvej station som et led i en større hastighedsopgradering på S-banen.

Med fornyelsen af sporskifterne på Hellerup station er der potentiale for at optimere sporlayoutet på stationen. En foreløbig vurdering viser, at optimeringerne vil gøre fremtidig drift og vedligehold væsentligt billigere som følge af en forenkling af sporlayout og reduktion af antal sporskifter. Derudover er der grundlag for en trafikal gevinst på grund af hurtigere ind -og udkørsel på stationerne.

– Arbejdet med at forny sporene på denne strækning er særligt interessant for os i Atkins. Ud over at det er et af de første projekter, hvor vi i tæt samarbejde med Banedanmark følger den nye projektmodel, er det også første ombygning på S-banen efter det nye CBTC-system er taget i brug. Det betyder, at arbejdet skal koordineres tæt med Banedanmarks leverandør af CBTC-systemet, siger kundedirektør i Atkins Per Lindholm Larsen.

Projektets omfang

Arbejdet foregår primært på stationerne Hellerup, Lyngby, Holte, Allerød og Gentofte samt mindre sporarbejder på fri strækning. Projektet omfatter udveksling af sporskifter på Hellerup, Holte, Allerød og Gentofte stationer inkl. ny sporkasse, i alt 35 sporskifter og hastighedsopgradering mellem Hellerup – Bernstorffsvej. Derudover vil der være mindre sporarbejder på fri strækning, blandt andet skinne- og svelleudveksling og ballastrensning. Desuden er der afledte arbejder for afvanding, køreledning, geoteknik, stærkstrøm og grænseflade til broprojekter på strækningen.

Som rådgivere for Banedanmark står vi i Atkins for detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt projektopfølgning under udførelsen.

– Vores mangeårige erfaring med signalsystemer og udrulningen af CBTC på S-banen forventer vi kommer til at medføre et mere effektivt og smidigt samarbejde og dermed et bedre projekt, siger Per Lindholm Larsen.

Projektet planlægges gennemført i perioden 2022-2026. Anlægsfasen er planlagt til opstart i 2025.