Category:
Billede af blå himmel, vand og trætrappe

14. juni 2023 –

Torsdag den 8. juni var der indvielse af tre nye faciliteter, der giver mulighed for flere natur- og friluftsoplevelser langs kysten i Naturpark Amager. I Atkins har vi bl.a. rådgivet om miljø og natur, samt konstruktioner på land og i vand, etablering af stier, trapper m.m., som alle giver mulighed for naturoplevelser, naturformidling, leg og læring.

I 2019 vandt Atkins Danmark, som teknisk rådgiver, sammen med LYTT, ADEPT og med TVEDE Rådgivende Ingeniører som underrådgiver konkurrencen om at udvikle nye hovedindgange og blå samlingssteder med adgang til Naturpark Amager fra vandsiden. De nye områder skal fungere som orienteringspunkter i landskabet og forbedre mulighederne for at udforske naturområdet.

Atkins løfter rådgiveropgaver i forhold til konstruktioner på land og i vand, anlæg af stier, trapper m.m., geoteknik, vurdering af natur- og miljøforhold, naturkortlægning, afvanding, kystsikring i forbindelse med indgreb i diger, myndighedsbehandling, samt byggeledelse og arbejdsmiljø.

Tre nye faciliteter er nu klar til brug

Torsdag den 8. juni blev de nye offentlige toiletter og vandposter, en ny badezone ved Byskoven, et madpakkehus, grejbank, samt anløbssteder for kajakker, robåde og SUP’er langs kysten indviet. Faciliteterne findes ved Havneslusen, nord for Sjællandsbroen og Vejlands Allé, på diget syd for Havneslusen og Sjællands- og banebroen, samt ved Byskoven. Alle faciliteter er naturlige stop på Havneringen og Amarminoen – den 27 km lange vandrerute gennem hele Naturpark Amager.

Naturpark Amager er et samarbejde mellem kommunerne København, Tårnby og Dragør samt Naturstyrelsen og By & Havn, og faciliteterne er etableret med støtte fra Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden samt Friluftsrådet

I Atkins er vi rigtig glade for at være involveret i projektet i godt samarbejde med LYTT, ADEPT og TVEDE Rådgivende Ingeniører