Category:

3. juni 2022 –

Til Vejdirektoratet har Atkins leveret en ny fleksibel og konfigurerbar udbudsportal. Portalen gør det muligt at danne sig et hurtigt overblik over Vejdirektoratets udbud og er samtidig et fleksibelt arbejdsredskab for Vejdirektoratets medarbejdere.

Portalen er baseret på Atkins’ egenudviklede platform cFlow og er opsat med udgangspunkt i Vejdirektoratets data, behov og arbejdsgange. Med sin fleksible opbygning giver portalen Vejdirektoratet mulighed for selv at tilpasse informationerne, hvis eksempelvis arbejds- eller udbudsgange løbende ændres. Som bruger har man mulighed for både at se afsluttede, aktuelle og kommende udbud og for at abonnere på udbud, man er interesseret i.

– Vi er meget glade for at have skabt en udbudsportal til Vejdirektoratet med højt fokus på brugervenlighed for både Vejdirektoratets medarbejdere og for brugere, der klikker sig ind på portalen, siger Johan Hartnack, afdelingsleder i Atkins.

– Vejdirektoratet sender mange projekter i udbud, så det er oplagt, at de har deres egen udbudsportal fremfor at bruge en ekstern tjeneste, siger Johan.

Fokus på brugervenlighed

Langt størstedelen af Vejdirektoratets behov i udbudsportalen understøttes af standardfunktionalitet i cFlow, men Atkins har også udviklet nogle enkelte tilpasninger for at sikre, at løsningen passer til Vejdirektoratets setup. I portalen kan udbudsmateriale inspiceres direkte i browseren frem for gennem brug af download. Det giver brugeren et hurtigt overblik over de enkelte udbud, der vises i udbudsportalen.

Udbudsportalen er kendetegnet ved følgende:

  • Et stort fokus på brugervenlighed. Portalen tilbyder en smidig arbejdsgang, hvor brugere hjælpes godt på vej og føres gennem de standardiserede processer.
  • Rig mulighed for at konfigurere indhold og opbygning, så kun de nødvendige funktionaliteter vises for brugeren. For at gøre adgangen enkel, er der etableret en simpel og omkostningseffektiv integration til vejdirektoratets egen brugeradministration.
  • Omfanget af driftsopgaver, der skal varetages af Vejdirektoratet, er minimeret, da applikationsdriften varetages af Atkins. De resterende driftsopgaver kan let og kosteffektivt deployes og driftes, uanset valg af driftsleverandør, da portalen baseres på moderne containerteknologier.
  • En arkitektur med løst koblede standardkomponenter, baseret på bredt anvendte og anerkendte Open-Source produkter, understøtter et ønske om at reducere tekniske bindinger og sikrer, at fremtidige ønsker og forretningsbehov let kan implementeres.

– Den udbudsportal, som er leveret til Vejdirektoratet, er baseret på standard komponenter, hvilket gør den let at tilpasse til de behov, man som organisation har. Tøv ikke med at række ud, hvis du også har brug for en udbudsportal til at strømline din udbudsforretning, siger Johan Hardnack.

Besøg udbudsportalen på Vejdirektoratet.dk: Udbudsportalen (vd.dk)