Category:
Eva Rindom

11. maj 2021

Mangfoldighed er en styrke. Derfor har vi i Atkins Danmark tilsluttet os DIs strategi for kønsdiversitet; Gender Diversity Pledge – og målet om, at vi sammen rykker dansk erhvervsliv mod en 40/60 fordeling i 2030.

I Atkins Danmark er vi der ikke endnu, men vi er godt i gang: På direktørniveau er vores fordeling allerede 40/60, men vi vil og skal have alle niveauer med.

Bag udviklingen af strategien står bl.a. vores egen adm. direktør, Eva Rindom, som sammen med de øvrige 24 erhvervsledere i DIs mangfoldighedsudvalg har defineret de 16 principper, som de tilsluttede virksomheder forpligter sig til at efterleve.

Du kan læse om dem her