Category:
Elektrisk tog der kører gennem landskab

14. februar 2023 –

I sidste halvdel af 2022 etablerede vi Atkins’ bæredygtighedsnetværk. I netværket er alle vores fag repræsenteret, og bredde giver interessant erfarings- og videnudveksling fra projekter og læring fra branchen.

”En del af ’the Atkins way’”

Ambassadørerne deler ikke blot viden med hinanden, deres rolle er også at bringe viden ud i organisationen, fx gennem sparring med kolleger på projekter. På netværksmøderne deler ambassadørerne viden om bæredygtighed og bliver klædt på til at kunne kommunikere og sparre om bæredygtighed i projekter og i de enkelte afdelinger. I slutningen af året udmøntede det sig bl.a. i, at ambassadørerne fik til opgave at facilitere workshops om bæredygtighed i afdelingerne med fokus på, hvordan den enkelte afdeling kan arbejde med bæredygtighed. Et arbejde, der er i fuld gang.

To af ambassadørerne, Gitte Molnit og Louise Gibb, arbejder til daglig som projektledere og har siden de kom med i netværket faciliteret oplæg og workshops om bæredygtighed i Atkins’ afdeling for Projektledelse.

I fællesskab har de drøftet, hvordan de og deres kolleger i projektledelsen kan blive bedre til at integrere bæredygtighed i alle projekter, og der er oprettet en fælles onlinegruppe til videndeling og erfaringsudveksling.

– Formålet er at få startet en samtale internt i afdelingen og at få et fælles sprog til at tale om bæredygtighed og at få kortlagt, hvem der ved hvad om emnet. Alle ved noget, men vi ved noget forskelligt, siger projektleder Gitte Molnit.

Projektleder Louise Gibb fortsætter:

– Det kræver nye vaner og nye måder at tænke på at indarbejde bæredygtighed i alle projekter, men målet er, at det med tiden bliver en del af ’the Atkins way’ at indtænke bæredygtighed i alle aspekter af vores arbejde.

Senest har projektlederne afholdt en workshop, hvor de blandt andet arbejdede med Life Cycle Analysis (LCA).

Medarbejdere til workshop i auditorium
Atkins’ projekledere til workshop om Life Cycle Analysis

Et kig ind i resten af 2023

Bæredygtighedsnetværket fortsætter sit arbejde i 2023, og de øvrige ambassadører er i fuld gang med at afholde workshops og oplæg på tværs af hele organisationen. I den grønne omstilling spiller vores infrastruktur en kæmpe rolle, og i Atkins ser vi frem til fortsat at skabe infrastruktur af høj kvalitet og lang levetid samt at sikre effektivt vedligehold i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere om netværket og om, hvordan vi i Atkins arbejder med bæredygtighed: Rådgivning om bæredygtighed