Menu
Natur og metro

Vores ansvar

I Atkins forholder vi os aktivt til den verden, vi er en del af. Vi er bevidste om vores etiske ansvar over for kunder, kolleger og samfund – herunder de sikkerheds- og miljømæssige aspekter af vores projekter.

 

Vi er bevidste om, at vores arbejde har betydning for udviklingen af en mere bæredygtig verden. Som rådgiver spiller vi en væsentlig rolle i udformningen af fremtidens infrastruktur, og vi har en position, hvor vi kan præge beslutninger og vise vejen for hensigtsmæssig gennemførelse af infrastrukturprojekter. Lige såvel er vi som arbejdsplads og som kunde for vores leverandører ansvarlige for en bæredygtig virksomhedsdrift.

Verdensmål for en bæredygtig udvikling

FNs 17 verdensmål har givet os et fælles landkort, så vi sammen, internationalt kan skabe en bedre fremtid for vores klode. Gennem hele vores forretnings livscyklus, arbejder vi for at bidrage til verdensmålene; i rådgivningen af vores kunder, såvel som i virksomhedens drift. I Atkins Danmarks bæredygtighedsinitiativer for 2020 har vi dog særligt fokus på 4 mål:

9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
13: KLIMAINDSATS

Verdensmål

Respekt for klima og miljøet

Igennem vores daglige virke arbejder vi for at sikre, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt og overholder de miljømæssige krav. Vi hjælper med at kortlægge eventuelle miljøproblemer, og vi anbefaler og udvikler fremtidssikrede løsninger. Inden for miljøledelse er Atkins Danmark certificeret i henhold til ISO 14001:2004.

Efterhånden har vi i mange år  haft stor fokus på den globale klimaudfordring, og hvad vi med vores viden og erfaring kan gøre for at mindske udledningen af CO2 og ruste os til en fremtid, hvor infrastrukturen skal være konstrueret til de nye klimaforhold. Hvert år udarbejder vi et klimaregnskab for virksomhedens drift. For 2020 er Atkins Danmarks målsætning minimum 5 % reduktion af CO2-forbrug i forhold til 2019.

Læs mere om vores tilgang til bæredygtighed i SNC-Lavalin / Atkins

Inspirere næste generation

Som ingeniørvirksomhed har vi også et særligt ansvar for at bidrage til uddannelse af næste generation af ingeniører. Vi er bl.a. en del af Engineer The Future, der er en alliance af uddannelsessteder, organisationer og virksomheder, som sammen sætter fokus på danske ingeniører og på at styrke interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Og det har vist sig at give pote. Siden Engineer the Future startede, er optaget på de danske ingeniøruddannelser steget med 26 %.

Herudover står Atkins bag oplæg og virksomhedsbesøg for studerende, ligesom et stort antal studerende er tilknyttet som praktikanter, elever og studentermedhjælpere.

SNC-Lavalins sustainability report

Sustainability Report

Læs om, hvordan vi sammen arbejder imod FNs verdensmål i SNC-Lavalins Sustainability Report 2019.

>Hent rapport
Atkins i Ørestad

Om Atkins

Her finder du forskellig fakta og nøgletal for Atkins i Danmark.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok