Asset management-systemer til registrering og vedligeholdelse af Vejdirektoratets værdier

For Vejdirektoratet udvikler og implementerer vi flere GIS-baseret asset management-systemer. Systemerne sætter Vejdirektoratet i stand til at registrere egne Trafikledelses-systemer, vejoverfladetilstand og strukturer samt udføre løbende ajourføringer af de opsamlede infrastruktur- og vedligeholdsoplysninger.

I Atkins har vi implementeret asset management-systemet, Maximo. Systemet sætter Vejdirektoratet i stand til at registrere egne Trafikledelses-systemer og udføre løbende ajourføringer af de opsamlede infrastruktur- og vedligeholdsoplysninger.

Derudover leverer vi sammen med Deighton et nyt asset management-system (AMS) til erstatning af eksisterende selvudviklede systemer til administration af vedligehold for veje og bygværker. I samarbejde med Deighton leveres tilpasning, implementering, vedligeholdelse og support af et Asset Management System (AMS), der bliver leveret som en “Software as a Service” (SaaS)-løsning.

PROJEKT-FAKTA
Projektperiode: 2012 – 2025
Ydelser:
  • Asset Management
  • AMS-implementering
  • Systemarkitektur
  • Projektledelse
  • Analyse og design
  • Databaseopsætning
  • WebGIS-udvikling
  • WMS
  • Java-udvikling