Ballerup Banegårdsplads

Banegårdspladsen ved Ballerup Station blev etableret som en busterminal i slutfirserne. Nu er den omdannet med plads til både busterminal og et attraktivt byrum, der inviterer til ophold og aktivitet. For Ballerup Kommune har Atkins i samarbejde med SLA A/S varetaget programmering, udformning, projektering og udførelse af anlægsprojektet for det nye byrum og den komprimerede busterminal.

Sommeren 2016 afholdt Ballerup Kommune i samarbejde med Realdania en projektkonkurrence om en ny udformning af Banegårdspladsen i Ballerup. Konkurrencen blev vundet af SLA med Atkins som teknisk rådgiver. Nu står pladsen færdig til glæder for Ballerups borgere og besøgende.

Trafikknudepunkt og attraktivt mødested

Omlægningen af stationsforpladsen skaber et mere effektivt trafikknudepunkt med bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget i Ballerup. Samtidig betyder de nye muligheder for at bruge Banegårdspladsen som opholds- og mødested, at bymidten bliver mere attraktiv og tryg at færdes i.

Busterminalen fylder nu væsentligt mindre og er udformet i henhold til regler for busterminaler, trafiksikkerhed og tilgængelighedsforhold. Der har været særlige krav til trafikafvikling af busser og passagerer, da busser krydser den primære adgang mellem togstation og busterminal i ’shared space’. Busterminalen forventes i myldretiden at modtage ca. 70 busser i timen. De skal alle skal ledes igennem busterminalen og ud i et nyt signalanlæg.

Den omdannede banegårdsplads er nu kendetegnet ved en beplantning, der følger årets gang, så pladsen ændrer udtryk igennem året. Belægningen er udført i henholdsvis asfalt og insitu-betonbelægninger.

Atkins har varetaget alle ingeniørdiscipliner på projektet helt fra konkurrencefasen og frem til den netop gennemførte aflevering af projektet til Ballerup Kommune.

Fotos: SLA

PROJEKT-FAKTA:
Kunde: SLA A/S
Slutkunde: Ballerup Kommune
Projektperiode: 2016 – 2020
Ydelser: Projektering, udbud, byggeledelse, fagtilsyn