Jernbaneoverslæring i Norge

Jernbaneoperatører har med jævne mellemrum behov for at evaluere eller revurdere sigtforholdende ved jernbaneoverskæringer. Dette arbejde har historisk fundet sted ved fysisk besigtigelse, men med den stigende mængde af georefererede digitale data er denne proces nu blevet hurtigere og mere omkostningseffektiv.

I Atkins har vi udviklet en automatiseret GIS-proces, der analyserer de aktuelle sigtforhold imod det gældende regelsæt og identificerer eventuelle obstruktioner og problemer. Analysen laves med udgangspunkt i en rækker analysetyper, der er defineret ud fra transporttype, der skal krydse banen, samt hastigheder på den givne banestrækning.

Sigteanalyserne trækker på en række offentlige grunddata samt kundens egne data. Datatyperne er 3D-punktskyer, jernbanedata, vej- og stidata, bygningers fodaftryk, arealbrugsdata, gennemsnitlig snedybde, som alle benyttes til at sikre et retvisende og brugbart analysegrundlag.

Resultatet af analyserne giver et overblik over eventuelle obstruktioner, deres placering og omfang, samt volumen. Volumen er her et estimat af jord og vegetation (samt bygninger) og kan benyttes, såfremt en eventuel entreprenør skal engageres, for at den enkelte jernbaneskæring lever op til reglerne.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Bane NOR
Projektperiode: 2021
Ydelser:
  • GIS-analyser
  • Fysisk planlægning
  • 3D-analyser
  • Digitalisering af manuelle opgaver